Trump-administrasjonen melder torsdag at det blir innført toll på stål og aluminium importert fra EU, Canada og Mexico ved midnatt 1. juni. Dette skjer etter at et midlertidig unntak fra nye tollsatser ikke blir fornyet.

– Dette er ingen god dag for global økonomi, sier Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

Han regner med at EU nå må svare, selv om dette er destruktivt, og mener signaler fra Trump- administrasjonen og deres fremgangsmåte gir grunn til bekymring.

Meningsløst

Andreassen er oppbrakt over måten Trump-administrasjonen har gått frem, og begrunnelsen de har brukt. De har vist til en paragraf i WTO-reglene som handler om nasjonal sikkerhet.

– Jeg tror ikke du finner én nøytral observatør som mener det er riktig begrunnet. De har hatt samme andel stålimport i 20 år, og etterspørselen har ikke vokst på 20 år. De produserer 80 prosent selv og rundt tre prosent går til det militære. Det er meningsløst å si dette handler om nasjonale sikkerhetshensyn, sier Andreassen.

Han sier folk nær administrasjonen innrømmer at det er meningsløse begrunnelser, og at fagfolk i USA er fortvilet over dette, men han sier folkene på toppen har en ideologisk forståelse av handel som bygger på misoppfattelser av hvordan handel fungerer.'

– Det kan være enkeltbedrifter som tjener på å bli skjermet av toll, men andre taper og forbrukerne taper. Handel er ikke et nullsumspill, for tapene nasjonalt er mye større enn gevinstene, både for dem som innfører tollen og de som rammes, sier Andreassen.

– Da er det handelskrig

Det som virkelig bekymrer Andreassen er at samme begrunnelse, nasjonal sikkerhet, ble brukt på et nytt område forrige uke. Da varslet Trump at handelsdepartementet skal utrede om bilimporten er en trussel mot nasjonale sikkerhetsinteresser, og om man i så fall skal innføre 25 prosent toll på biler og bildeler.

Andreassen påpeker at denne importen er ti-tolv ganger større enn stål, og at en slik toll vil være en krigserklæring mot store eksportører som Canada, Mexico, EU og Japan.

– Da er det ikke bare fare for handelskrig, da er det handelskrig, sier Andreassen, som kaller dette urovekkende.

Andreassen sier en slik konflikt kan utløse nedgangstider, blant annet fordi usikkerheten rundt nye tolltiltak kan gjøre at bedriftene utsetter investeringer, som igjen kan få ringvirkninger og en negativ spiral.

– Det trenger ikke bli nedgangstid og krise i seg selv, men hvis det sprer seg til flere sektorer kan det balle på seg, sier han.

Andreassen mener Trump-administrasjonens fremgangsmåte i forhold til Kina også er merkelig. Han mener administrasjonen viser mangel på gode analyser og forhandlingsevne, og at dette ikke varsler godt. '

– Det er en mangel på profesjonalitet som er unik. Det er frustrerende, og vi vet ikke hvor det stopper opp, sier han.

– Feil medisin

Donald Trump har snakket mye om USAs handelsunderskudd, særlig med Kina, i forbindelse med den nye tollen. Andreassen mener dette er helt feil medisin, og at administrasjonen heller har bidratt til å øke underskuddet.

– Det er en fullstendig misforståelse av hvorfor det er underskudd. Underskuddet skyldes at det ikke er nok sparing i USA. Det er ikke så galt med bedriftene, men staten går med underskudd og folk sparer ikke nok, sier han.

Han sier dette spareunderskuddet bestemmer handelsunderskuddet, fordi det skaper et sug etter importerte varer.

– Nå gjør de det verre ved å ha vedtatt store skattekutt som øker underskuddene og store utgiftsøkninger, sier han, og viser til økte utgifter til militæret og sosiale programmer.

Han sier staten burde hatt overskudd i budsjettet, men nå går rundt fem prosent i minus.

– Det har de aldri gjort før med så lav ledighet. Effekten er at budsjettunderskuddet stiger kraftig, og det vil trolig føre til større handelsunderskudd, uansett hva som skjer med handelsavtaler, sier Andreassen. (Vilkår)

Hva i alle dager er GDPR?
-Jeg vil ha annonser fra det jeg synes er kjekt å se på, ikke fra absolutt alt jeg er innom, sier Helene Ringen Nilssen
02:30
Publisert: