Torsdag i forrige uke eksploderte en trailer ved kjemikaliefabrikken Arkema etter orkanen Harvey. En beholder med organisk peroksid kunne ikke lenger avkjøles på grunn av flommen.

Søndag kveld lokal tid bekreftet lokale myndigheter at alle de ni beholderne på fabrikken er utbrent. Seks av beholderne som ikke hadde blitt antent i løpet av de siste dagene, ble brent ned kontrollert.

Tjenestemenn uttalte at tiltaket med å brenne ut de seks resterende beholderne ikke utgjorde en miljøfare for beboerne og samfunnet. Nasjonale og lokale myndigheter vil fortsette å overvåke luftkvaliteten, opplyses det.

Folk som bor innenfor 2,4 kilometer fra anlegget, er fortsatt evakuert.

Senest i februar fikk fabrikken 90.000 dollar i bot av amerikanske myndigheter for ti alvorlige sikkerhetsbrudd som ble avdekket under en inspeksjon.

Eksplosjonene torsdag vil bli etterforsket av tilsynet som holder oppsyn med sikkerheten i kjemikalianlegg i USA.(Vilkår)