Den britiske banken HSBC ble grunnlagt i 1865 og spilte en nøkkelrolle i å finansiere handel mellom Kina og resten av verden. Virksomheten er blitt langt mer global. Banken har nesten 40 millioner kunder og et nettverk som omfatter over 60 land med hovedkontor i London.

Det kinesiske forsikringsselskapet Ping An Insurance har siden 2015 kjøpt seg opp til en eierpost på 8,3 prosent i finansinstitusjonen – med full støtte fra kinesiske myndigheter. Nå viser de muskler overfor banken og krever endringer.

Kritikk av ledelsen

I et åpent brev til HSBC-ledelsen forsøker Ping An å forklare hvilke endringer de ønsker å se i bank- og finansinstitusjonen. Styreformann Michael Huang kommer med direkte kritikk av hvordan banken er styrt.

– Det er nødvendig for HSBC å gjennomføre strukturelle reformer for å ta tak i underliggende markedskonkurranseevneproblemer, forbedre ytelsen, øke verdier og akselerere vekstmuligheter i Asia, skriver Huang.

Han presser på for at Asia-virksomheten skal skilles helt ut.

– Et børsnotert selskap i Hongkong kan fokusere helt på å investere ressursene i Asia og være bedre tilpasset den lokale asiatiske markedsdynamikken, skriver han.

Uttalelsene i brevet tolkes som en ramsalt kritikk av HSBCs virksomheter i andre deler av verden.

– Et separat børsnotert selskap i Asia vil gi større utbyttebeskyttelse for HSBC Asia-aksjonærene i møte med utfordringer som konsernet har i virksomheten utenfor Asia, skriver Huang.

Forlanger økt utbytte

I enkelte år har inntil 80 prosent av HSBC-overskuddet kommet fra Asia. Han viser til at regionene utenfor Asia står for over halvparten av risikovektet eiendeler, men kun 14 prosent av overskuddet.

– I realiteten har HSBC Asia subsidiert gruppens virksomheter utenfor Asia med relativt lav avkastning, ifølge Huang.

Huang forlanger at utbyttene øker.

– Vi tror at nye HSBC Asia, etter en strategisk omstrukturering, raskt vil bli en av de mest lønnsomme virksomhetene med en dedikert Asia-ledelse som er i stand til å gi høyere avkastning til aksjonærene. Det vil bli den mest verdifulle og unike banken i Asia med det sterkeste vekstpotensialet innenfor HSBC-systemet, og også den eneste lokale banken med global konkurranseevne, skriver Pings Ans styreformann.

Advarer om utvanning

Under generalforsamlingen i begynnelsen av mai vil det legges frem et forslag som kan omstrukturere HSBC og splitte Asia-virksomheten. Aksjonærrådgiverselskapet Glass Lewis, som blant annet gir råd til institusjonelle investorer, anbefales at det stemmes mot forslaget.

HSBC advarer aksjonærer om å stemme for forslaget og viser til at det vil kreve godkjennelse fra 25 land. I en uttalelse sier banken at de har hatt over 20 møter på ledelsesnivå med Ping An siden begynnelsen av 2022, men at det ikke er oppnådd en felles forståelse.

– Strukturelle reformer av HSBCs Asia-virksomhet, som er foreslått av Ping An, vil betydelig utvanne den globale forretningsmodellen som HSBCs strategi er basert på. Dette vil resultere i en vesentlig erosjon av inntjening, avkastning, utbytte og aksjonærverdier, sier banken i en uttalelse.

HSBC har en børsverdi på 142 milliarder dollar – et fall på 20 prosent på fem år. Ifølge S&P Global Market Intelligence forvalter HSBC 2600 milliarder euro.

– Vi har vurdert alternativene for Asia-virksomheten med åpent sinn og brukt tredjeparter finansielle, juridiske og regnskapsmessige analyser og råd. Vi har konkludert med at dette vil påvirke tjenestene vi kan yte kundene og redusere avkastningen for aksjonærer, sier HSBC.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.