Med et pennestrøk tilførte kinesiske myndigheter økonomien tilsvarende 520 milliarder dollar i november 2008. I tillegg ble det gjennomført regulatoriske endringer som gjorde det svært enkelt for bedrifter og enkeltpersoner å låne penger.

Resultatet ble en helt ny finanssektor i Kina, som har finansielle eiendeler på nesten 470 prosent av Kinas bruttonasjonalprodukt – en av verdens største.

Mer komplekst finanssystem

Det internasjonale pengefondet (IMF) har gjennomført den første finansielle systemstabilitetsvurdering av Kina på seks år. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem på torsdag morgen i Asia.

«Kinas imponerende økonomiske vekst har fortsatt. Økonomien gjennomfører nå en nødvendig og langvarig økonomisk og finansiell tilpasning. Mens finanssystemet har tilrettelagt for en høy vekst har det utviklet seg raskt i størrelse og kompleksitet», skriver IMF.

Den forrige rapporten som kom i 2011 ble møtt med kritikk fra blant annet den kinesiske sentralbanken. De fleste forslagene til forbedring som ble gitt i 2011-rapporten er blitt fulgt, blant annet om å tilpasse seg Basel III-regelverket.

Dette stiller strengere kapitalkrav til bankene om å tåle fremtidige utlånstap. Målet er å redusere risikoen for at banker går over ende eller må ha statlige nødhjelp. IMF anbefaler at de kinesiske bankene får en gradvis tilførsel av ny kapital.

«Finanssystemets økende kompleksitet har ført til finansielle stabilitetsrisikoer», skriver IMF.

Høy gjeldsvekst

Det er en helt annen finanssektor i Kina nå sammenlignet med hva det var for kun ti år siden. Den samlede gjelden, målt mot Kinas bruttonasjonalprodukt, har økt fra 180 prosent til 255,9 prosent på seks år, ifølge Bank for International Settlements.

IMF har identifisert tre «spenninger» som de mener det er viktig å være på vakt mot.

Den første er at det fortsatt gis store utlån til offentlig kontrollerte selskaper som ikke har livets rett – såkalte zombieselskaper som i markedsøkonomier får gå konkurs.

Bankene utsettes fra politisk press for at disse ikke skal gå under. Ofte er det snakk om hjørnestensbedrifter som blir sett på som viktige for lokalsamfunn.

Uregulerte lån har skutt i været de siste årene. Sentralbanken og det kinesiske finanstilsynet har forsøkt å få kontroll med dette. IMF skriver i rapporten at dette har vist seg vanskelig. Noe av årsaken er at det er vanskelig for små- og mellomstore selskaper å få lån hos storbankene.

Finansinstitusjoner har utviklet finansprodukter hvor likvide investorer kan gi lån. Finansinstitusjonene tar et gebyr, men lånene fremkommer ikke på balansen.

«Dette gjør det hele mer komplekst og uoversiktlig. Det er blitt vanskeligere for offentlige tilsyn å overvåke aktiviteter i finanssystemet», konkluderer IMF.

Adferdsrisiko truer

Den tredje, og kanskje mest alvorlige «spenningen» i det kinesiske finanssystemet, er kinesiske selskapers og enkeltpersoner vilje til å ta overdrevne sjanser og vise adferdsrisiko (moral hazard».

Et eksempel er at det uskrevne regler hvor finansinstitusjoner har kompensert kunder som har gått på tap når de har investert i eksotiske investeringsprodukter – noe de ikke er forpliktet til.

Den kinesiske sentralbanken skriver sier at de er uenige i enkelte konklusjoner, blant annet at en stresstest gjennomført av IMF som viser at 27 av 33 banker ikke vil klare å motstå finanssjokk da de har for lav egenkapital.

«IMFs forslag er veldig relevante når de blir sett i sammenheng med finansreformene som gjennomføres», skriver Bank of China i sitt tilsvar.(Vilkår)

Erna Solberg: -Det er noen sider ved Ubers driftsmetoder
Statsminister Erna Solberg uttaler seg om Uber som har valgt å forlate Norge
03:25
Publisert: