Siden i fjor sommer har det vært en markant bedring å se i industriland og vekstdrivere som Kina og India. For første gang siden finanskrisen for nesten 10 år siden er det økonomisk vekst i nesten hele verden. Det er Kina, India og fremvoksende markeder som holder veksten oppe.

Bred global vekst

I 2016 fikk verdensøkonomien en gjennomsnittlig vekst på 3,1 prosent. Det internasjonale pengefondet (IMF) kom med sin årlige «World Economic Outlook» tirsdag og spår høyere vekst i 2017 og 2018. I år forventes det en 3,5 prosent vekst og i 2018 vil den havne på 3,6 prosent.

– Våre nye prognoser er marginalt høyere enn i vår forrige oppdatering. Forbedringer kommer primært fra positive økonomiske nyheter fra Europa og Asia. I Asia gjelder det spesielt Kina og Japan, sier IMF-direktør Maurice Obstfeld i en kommentar i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Obstfeld tror det vil være en bred vekst hvor lavinntektsland, fremvoksende land og industriland innfrir. Dette vil bygge på oppgangen fra de siste kvartalene innenfor industriproduksjon og handel.

Men vil det fortsette?

– Om den nåværende fremdriften vil fortsette forblir et åpent spørsmål, innrømmer han.

Råvareprisene har tatt seg opp det siste året, men er fortsatt på lave nivåer sammenlignet med hva de var på i 2014. Oljeprisen er på nøyaktig halvparten av hva den var på i april for tre år siden.

– Det er vanskelig for råvareeksportører, spesielt i Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika. Samtidig truer kombinasjonen dårlig vær og sivil uro flere lavinntektsland med sultkatastrofe, ifølge Obstfeld.

Frykter proteksjonisme

De siste årene har den økonomiske veksten ligget stabilt på like over tre prosent. Den eneste gangen verdensøkonomien har vært i en resesjon siden årtusenskiftet var i 2009. En må gå ti år tilbake i tid for å finne en periode hvor den økonomiske veksten i verden var på over fem prosent to år på rad.

«Med vedvarende strukturelle problemer som lav produktivitetsvekst og store inntektsforskjeller øker presset om å prioritere sine egne land i industrilandene. Dette truer den globale integreringen og samarbeidsånden i den globale økonomiske orden», skriver IMF.

Dagens økonomiske struktur i verdensøkonomien har utgangspunkt i ruinene fra annen verdenskrig.

«Denne strukturen har utviklet seg i omfang og geografisk. Den har ikke alltid vært enkel, noe valuta- og finanskrisene de siste årene viser, men den måten verdensøkonomien har mestret disse utfordringene på har vist seg å være smidige. Resultatet er en merkbar økonomisk vekst i fremvoksende- og utviklingsøkonomier», skriver IMF.

IMF kommer med klare anbefalinger om å investere i økonomiene – og spesielt i landenes egen befolkning for å stå bedre rustet i den globale konkurransen hvor økt bruk av teknologi skaper store skiller.

«Det må føres en politikk som tar for seg disse ulikhetene direkte for å sikre stabilitet i et åpent og samarbeidende handelssystem som er rettferdig for alle», skriver IMF.

Trump-frykt

Det er utfordringer i USA, Kina, Japan, Storbritannia og EU – verdens største økonomier. Sentralbankene i USA, EU og Japan har holdt renten rekordlavt siden finanskrisen og det er kun i USA det er foretatt mindre renteøkninger. En sterk dollar er negativt for eksportsektoren i USA.

IMF forsøker å tolke signalene fra USAs nye president Donald J. Trump, men det er vanskelig. Mangelen på en klart definert amerikansk politikk utgjør en risiko på mellomlang sikt for den amerikanske økonomien – og også verdensøkonomien.

«Det er mulig det vil komme en betydelig forverring i risikoaversjon. På mellomlang sikt virker det klart mer negativ», skriver IMF.

Forfatterne av rapporten påpeker at innenrikspolitikk ofte kan knyttes til geopolitiske hendelser, hendelser som ikke er økonomiske kan påvirke den økonomiske aktiviteten og påvirke markedene, og et skifte mot økt proteksjonisme i industriland kan føre til overdreven kapitalflukt fra Kina.

Det er optimisme å spore fra IMF.

– Verdensøkonomien ser ut til å øke hastigheten. Vi kan være ved et vendepunkt, sier IMF-direktør Maurice Obstfeld i en kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.