Koronapandemien har ført til at den offentlige gjelden, som en andel av bruttonasjonalprodukt, har passert historiske nivåer over hele verden. For industrilandene har gjelden passert gjeldsnivået fra annen verdenskrig.

– Jo verre vil det bli

Det lyser rødt i regnearkene hos Det internasjonale pengefondet (IMF). Rundt halvparten av verdens lavinntektsland var på randen av å ikke kunne betjene gjelden før koronapandemien satte inn.

– Jo lengre dette problemet utsettes, jo verre vil det bli. En gjeldskrise fra koronapandemien kan ikke utelukkes, sa IMF-direktør Geoffrey Okamoto under et innlegg ved tenketanken Peterson Institute for International Economics på torsdag.

Ifølge Okamoto er det to årsaker til at verden har unngått en systematisk gjeldskrise. Det ene er svært lave renter og massiv pengepolitisk støtte. Ifølge IMF er disse tiltakene verdt 7300 milliarder dollar.

Det andre er at G20-landene og «Paris Club», som består av verdens største kreditornasjoner, ble enige om å la fattige land utsette betaling av renter og avdrag på gjeld til slutten av 2020.

IMF og Verdensbanken mener dette ikke er nok.

«Det er et kritisk tidspunkt for verden og en kan ikke sitte rolig og vente på en krise», skriver IMFs toppsjef Kristalina Georgieva i et nytt blogginnlegg, og oppfordrer medlemslandene om at gjeldsutsettelsen forlenges til 2021.

IMF-ledelsen mener det er et behov for å gjennomføre reformer på den internasjonale gjeldsarkitekturen.

«Målet er å sørge for en rask og tilstrekkelig sletting av gjeld for land som trenger det, og som ikke bare kommer disse landene til gode, men systemet som helhet», skriver IMF.

Perfekt storm

Eksperter mener det er uunngåelig at verden havner i en alvorlig gjeldskrise.

– Problemet i et nøtteskall er at fremvoksende land gikk inn i krisen med rekordhøy gjeld og nå har vi hatt den verste resesjonen på 90 år. Hvis dette ikke skal utløse en krise, så vet ikke jeg, sier Desmond Lachman, som er ekspert på internasjonal gjeld ved American Enterprise Institute, til Marketwatch.

Han mener dette er en «perfekt storm» for mange land. Råvareprisene har falt, etterspørselen fra eksportmarkedene har tørket inn og mange som jobber i utlandet kan ikke lenger sende penger tilbake til hjemlandene.

– Så snart markedene avviser risiko vil du se at disse landene begynner å smuldre opp. Det virkelige problemet er Latin-Amerika. Jeg er spesielt bekymret for Brasil, hvor budsjettet er ute av kontroll, sier han.

Gjeldspandemi

En gruppe anerkjente økonomer fra advarer om en «gjeldspandemi» i en ny rapport, som ble publisert av IMF i slutten av september.

«For enkelte land er en krise nært forestående. For mange flere kan de eksepsjonelt lave rentene utsette oppgjørets time. Misligholdet øker og det samme gjør behovet for en gjeldssanering», skriver ekspertteamet, som blant annet består av Harvard-professor Kenneth Rogoff.

Kinas utradisjonelle metoder med å blande lån, bistand og investeringer med skjulte avtaler og forpliktelser har gjort det vanskelig å skaffe seg en fullstendig oversikt.

«En ny og betydelig komplikasjon i vurderingen av gjelden til mange utviklingsøkonomier involverer Kina, som er blitt den største bilaterale kreditoren de siste årene. Dessverre er Kinas lån ofte bakt inn i klausuler som ikke offentliggjøres og det er vanskelig å danne seg et fullt bilde», skriver de fire økonomene, som hvor også Verdensbankens sjeføkonom Carmen M. Reinhart har deltatt.

Vestlige land ønsker å unngå at en gjeldssletting fører til at sårbare land snur seg rundt og foretar nye låneopptak for å tilbakebetale gjeldsforpliktelser til Kina, ifølge Lachman hos American Enterprise Institute.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.