Det amerikanske innenriksdepartementet Department of Homeland Security la tirsdag frem dokumenter som viser hvordan president Donald J. Trumps presidentordre rundt immigrasjon og grensekontroll skal gjennomføres, melder New York Times.

I presidentordren tok Trump til orde for strengere grensekontroll og bedre håndhevelse av nasjonens innvandringslover.

I dokumentene som ble gjort kjent tirsdag blir departementet bedt om å starte prosessen med å rekruttere 10.000 nye immigrasjons- og tollbetjenter, samt å utvide antall interneringsfasiliteter. Bakgrunnen er at utvisning av illegale innvandrere skal prioriteres høyere og at det derfor er behov for mer ressurser.

Strengere håndhevelse

Det er ifølge New York Times anslått at det oppholder seg rundt 11 millioner mennesker illegalt i USA. Ifølge dokumentene fra innenriksdepartementet vil alle illegale immigranter som er dømt for enhver form for kriminalitet kunne bli utvist. Tidligere prioriterte myndighetene å utvise personer som hadde begått alvorlige lovbrudd.

Ifølge New York Times innebærer den nye politikken også økt bruk av fremskyndet utvisning slik at flere kan utvises umiddelbart. Tidligere har dette bare vært brukt i områder som ligger innenfor 100 miles fra grensen og bare for personer som har vært mindre enn 14 dager i landet. Nå vil fremskyndet utvisning også kunne gjelde illegale innvandrere som har vært i landet i inntil to år og uansett hvor de befinner seg i nasjonen.

Vil ta tid

Dokumentene, som er signert av minister for innenriksssikkerhet John Kelly, er styringsdokumenter som er adressert til ledere av blant annet tollvesenet US Customs and Border Protection og immigrasjonsmyndighetene US Immigration and Customs Enforcement.

Departementet opplyste i en telefonkonferanse med journalister tirsdag at målet med den nye og strengere politikken er å ta i bruk en større del av lovverket som Kongressen allerede har vedtatt for å kunne begrense omfanget av illegal innvandring.

Representantene fra departementet understreket at det vil ta tid å gjennomføre flere av forslagene om strengere håndhevelse av regelverket.

Vil rekruttere lokalt politi

I dokumentene blir grense- og tollvesenet og immigrasjonsbyrået også instruert til å starte et program for rekruttering av lokale politibetjenter som kan hjelpe til med utvisning av illegale innvandrere. Dette er et program som ble nedskalert under Obama-administrasjonen, ifølge New York Times.

Noe av det aller første Trump gjorde som president, var å sende ut en presidentordre der han truer med å holde tilbake den offentlige pengestøtten til såkalte «sanctuary cities», byer hvor papirløse innvandrere kan bo uten å bli sjekket av myndighetene.

Målet er å straffe byene, hvor lokalt politi ikke samarbeider med føderale immigrasjonsmyndigheter om å deportere illegale innvandrere.

Vil fortsatt være fristed

Tidligere denne måneden snakket DN med politikerne i småbyene Maywood og Santa Ana i California, som nekter å gi etter for presidentens trusler om kutt i pengestøtten. Her vil de fortsatt være et fristed for illegale innvandrere til USA, i likhet med storbyer som New York, Philadelphia, Boston, San Francisco, Seattle og Chicago.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.