Brasil og Russland er på vei ut av en lang resesjon. I Kina har myndighetene gjort alt for å stabilisere veksten etter at børs- og eiendomsbobler truet økonomien. India er et sjeldent lyspunkt. Dette kan fortsette i mange år – hvis regjeringen ikke mister taket.

«En økonomisk vekst på rundt 7 1/2 prosent gjør India til den raskest voksende G20-økonomien. Akselerasjonen av strukturelle reformer, en forflytning på vei mot et regelbasert rammeverk og lave råvarepriser har gitt sterke vekstimpulser», skriver Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i en omfattende analyse av den indiske økonomien.

Høyt vekstpotensial

Det er nesten tre år siden Narendra Modi ble valgt til Indias statsminister. Han har plassert økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i førersetet, men under indiske premisser. «Make in India»-programmet skal modernisere landet.

Apples taiwanske produsent av blant annet Iphone skal starte produksjon i India i løpet av året. Med dette vil prisene på Iphone, som ilegges høye importtariffer, falle og konkurrere med asiatiske smarttelefoner. Det er det samme Modi ønsker for andre produkter.

«Nylig dereguleringstiltak og en innsats for å gjøre det enklere å drive forretninger har ført til en økning av utenlandske investeringer i India», skriver OECD.

Industriproduksjonen falt med 0,9 prosent i fjorårets tredje kvartal mens den økonomiske veksten havnet på 7,2 prosent. Eksporten økte med 1,5 prosent og investeringer falt med 5,6 prosent. I 2014 og 2015 var det en investeringsvekst på 4,8 prosent.

«Indias vekstpotensial er høyt. Investeringene må løftes for å oppnå en sterkere langsiktig vekst. Det vil kreve større og raskere offentlige investeringer for å redusere flaskehalser i infrastrukturen og ytterligere forbedringer for utenlandske investeringer og forenkling i å drive forretninger», skriver OECD.

Korrupsjon og byråkrati

Reformarbeidet startet i India på begynnelsen av 1990-tallet etter over 40 år med planøkonomi hvor den økonomiske veksten var svært ujevn. Korrupsjon og et detaljstyrt byråkrati med reguleringer fra 1950-tallet holder India tilbake.

I 1988 hadde Kina og India et bruttonasjonalprodukt på 300 milliarder dollar. I 2016 var størrelsen på den kinesiske økonomien 11.390 milliarder dollar – verdens nest største. India lå på en syvendeplass på 2250 milliarder dollar, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF).

Kina har investert store beløp i moderne infrastrukturprosjekter de siste 20 årene. India er helt i startgropen.

«Veiprosjekter har økt stabilt siden 2014 og flere jernbaneprosjekter er godkjent. Fraktkorridorprosjektene forventes å endre indisk transport med høyere hastighet og økt kapasitet», skriver OECD.

Telenor-exit

Fraktkorridorene vil ikke bare gjøre det raskere og enklere for fabrikker og landbruksprodusenter å få produkter til markedene, men det forventes at de vil hjelpe miljøet. Ifølge OECD vil investeringene redusere utslippene av karbondioksid med 457 millioner tonn de første 30 årene.

India i ferd med å ta innpå Kina og land i Sørøst-Asia med moderne mobil- og internettjenester for hele befolkningen. Senest i forrige uke kastet Telenor kortene og kvittet seg med India-satsingen etter tap på mellom 25 og 30 milliarder kroner.

Konkurransen ble for intens. Den videre satsingen ville ha betydd et ukjent antall titalls milliarder kroner for å kunne konkurrere med indiske konglomerater som er villig til å ta tap for å ta markedsandeler.

Sort økonomi frem i lyset

I november ble større sedler tatt ut fra omløp i India nesten over natten og erstattet med nye. Dette et er forsøk på å få kontroll over den svarte økonomien og få hemmelige formuer frem i lyset slik at de kan beskattes.

«Dette har ført til en forbigående og kortsiktig konsekvens, men bør føre til langsiktige fordeler», skriver OECD og opplyser at dette er et eksempel på at regjeringen ønsker å få svarte delen av kontantøkonomien frem i lyset.

Medlemmer av det indiske Kongresspartiet mener at fjerningen av store sedler fra omløp i den indiske økonomien har ført til selvmordsbølge og ikke vil føre tiol en inkluderende vekst. Det har vært større demonstrasjoner mot statsminister Narendra Modi.
Medlemmer av det indiske Kongresspartiet mener at fjerningen av store sedler fra omløp i den indiske økonomien har ført til selvmordsbølge og ikke vil føre tiol en inkluderende vekst. Det har vært større demonstrasjoner mot statsminister Narendra Modi. (Foto: Sam Panthaky/AFP/NTB Scanpix)

Modi-regjeringen har pålagt bankene å åpne bankkontoer for dem som ønsker det; ikke bare eliten med store formuer. Teknologi- og mobilselskaper tilbyr effektive betalingstjenester med regjeringen og sentralbankens velsignelse.

«Skiftet vekk fra en kontantøkonomi bør føre til en forbedring i finansieringen av økonomien. Det bør bli enklere å få lån da mer penger plasseres som bankinnskudd. Dette bør føre til økt etterlevelse til skatteforpliktelser», skriver OECD.

Kan endre spillet

De indiske skatteinntektene, målt som en andel av bruttonasjonalprodukt, er på 16,8 prosent – under halvparten av gjennomsnittet for OECD-landene. I Kina er andelen på nesten 25 prosent – og 38 prosent i Norge.

«En omfattende skattereform kan fremme en inkluderende vekst», skriver OECD.

Anbefalingen er klar; OECDs eksperter mener at en standard merverdiavgift for hele landet er riktig vei.

«Dette kan endre hele spillet på mellomlang sikt da det vil gjøre India til et fellesmarked og fremme investeringer, produktivitet og konkurranseevnen», skriver OECD.

Uenig om skatt

Modi-regjeringen planlegger også å redusere selskapsskatten, noe som vil føre til at skatteinngangen forblir på dagens nivå.

Det holder ikke, mener OECD. De mener det er behov for å øke skatteinntektene for å kunne tilby nødvendige samfunnstjenester og foreta investeringer i infrastruktur.

«Det bør gjennomføres skattereformer for eiendoms- og inntektsskatt, som innbetales av svært få, og dermed øke inntektene, fremme sosial rettferdighet og styrke regionale myndigheter slik at de bedre kan ivareta lokale behov», skriver OECD.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sony Super Slomo Demo
Sony viser frem sin nye super saktefilm og automatiske bildefunksjon.
01:59
Publisert: