May la mandag frem et detaljert forslag til hvilke rettigheter som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia når britene går ut av EU.

– Vi venter at dette tilbudet blir utvidet på gjensidig basis til statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, sa May da hun presenterte forslaget i Parlamentet.

I selve forslagsteksten heter det at britene vil diskutere «lignende løsninger» med de fire medlemslandene i Efta.

Krever gjensidighet

Forutsetningen er at briter får tilsvarende rettigheter i bytte. Dermed er det nå opp til Norge og Efta å komme med et mottilbud til britene.

Et «veldig positivt» utgangspunkt, lyder den umiddelbare reaksjonen fra næringsminister Monica Mæland (H).

– Men vi må se nøye på hva dette faktisk innebærer og hvilken form det får mellom EU og Storbritannia, sier Mæland til NTB.

Hun var mandag på Svalbard for å diskutere brexit og andre handelspolitiske spørsmål på Eftas ministermøte.

Knyttet til EØS

Det bor rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge.

I dag er rettighetene deres knyttet til EØS-avtalen og de reglene som gjelder for fri bevegelighet innad i EUs indre marked. Den britiske regjeringen har gjort det klart at den ønsker å ta Storbritannia ut av det indre markedet.

Norge har på sin side håpt på en mulighet til å koble seg til den avtalen EU-siden inngår med britene om borgeres rettigheter.

«Et uvurderlig bidrag»

I tilbudet til EU lover May at ingen som oppholder seg lovlig i Storbritannia i dag, skal bli tvunget til å forlate landet når Storbritannia går ut av EU.

Ingen familier skal rives fra hverandre, fastslår hun.

– EU-borgere er et uvurderlig bidrag til Storbritannia. Til vår økonomi, våre offentlige tjenester og vårt hverdagsliv. De er en integrert del av den økonomiske, kulturelle og sosiale samfunnsveven, og jeg har hele tida vært klar på at jeg ønsker å beskytte rettighetene deres, sa May i Parlamentet.

Unntaket er personer som står bak «alvorlige og gjentatte» forbrytelser. De får ikke bli i landet.

Vil sette sluttdato

Hovedprinsippet i det britiske tilbudet er at alle EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse etter fem år.

Dette skal gjelde frem til en bestemt sluttdato som vil bli satt senest den dagen Storbritannia går ut av EU.

– Avtalen må være gjensidig, for vi må også beskytte rettighetene til britiske statsborgere som bor i EUs medlemsland, sa May.

Det bor mer enn tre millioner EU-borgere i Storbritannia og én million briter i de øvrige EU-landene. En løsning for disse er blitt løftet frem som en førsteprioritet i brexitforhandlingene.

Strid om EU-domstolen

EU-siden la frem sitt eget tilbud om borgeres rettigheter tidligere i juni. Det har mange likhetstrekk med det britiske tilbudet.

En viktig forskjell er at EU-siden krever at EU-domstolen må få makt å håndheve rettighetene til EU-borgere i Storbritannia. Britene avviser dette kravet.

Den konservative regjeringen har vært fast bestemt på at brexit må bety at Storbritannia får full kontroll over lovene. Britene vil derfor nedfelle utenlandske borgeres rettigheter i britisk lov i stedet.

EU-siden venter nå vanskelige forhandlinger om hvordan tvisteløsning for EU-borgere skal fungere.(Vilkår)