Statsminister Matteo Renzi gikk av like etter midnatt da de første valgresultatene var klare. Den siste opptellingen viser at i overkant av 59 prosent stemte nei og drøyt 40 prosent ja til grunnlovsreformene,ifølge det italienske innenriksdepartementet.Valgoppslutningen var på over 65 prosent, som er unormalt høyt i Italia.