I fjor klarte over 180.000 mennesker å ta seg til Italia over det sentrale Middelhavet, flere enn noen gang før. De aller fleste reiste via Libya.

EU har gitt høy prioritet til arbeidet for å få ned tallene og forsøker nå å flytte innsatsen inn i Libya for å stanse migrantene før de når ut i internasjonalt farvann i Middelhavet.

Nå har stats- og regjeringssjefene i EU samlet seg om en ny plan der hovedgrepet er en styrking av kystvakten i Libya for å sette libyerne i stand til å stoppe flere båter før de når internasjonalt farvann. I tillegg skal det gjøres forsøk på å styrke kontrollen ved Libyas grenser mot Tsjad og Niger i sør, samtidig som EU vil støtte opp om arbeidet FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) gjør på bakken i Libya.

EU håper også at samarbeidet med IOM skal gjøre det mulig å få opp antall frivillige returer.

Det er likevel usikkert hvor mye EU kan få til i Libya, som har vært preget av kaos og anarki siden opprøret i 2011.

- Det vanskelige er selvfølgelig å få det til å fungere bra. Libya er jo ikke et helt fungerende land, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven til svenske journalister i forkant av toppmøtet.

Menneskerettighetsorganisasjoner har samtidig kritisert EU kraftig for de nye planene, som de frykter vil føre til at migranter fanges i en umenneskelig situasjon i et land der det rapporteres om grufulle overgrep begått av smuglere og væpnede grupper.

- Det er ingen løsning å skubbe desperate barn tilbake til et land som mange har beskrevet som et helvete på jord, sier Ester Asin i Save the Children.(Vilkår)