USA forsvarsminister James N. Mattis er lørdag på et kort besøk i Oslo for å ha samtaler med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Dagen begynte på forsvarsminister Bakke-Jensens kontor, og da de to ministrene møtte pressen i 11-tiden, kom Mattis med en varm forsikring om at Norge har vært, og fortsetter å være, en viktig og nær alliert. En status som, ifølge Mattis, er blitt ytterligere sementert av Norges fortsatte forpliktelse til målet om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet (bnp) på forsvar innen 2024.

– Norges forsikring om å nå toprosentmålet gir tiltro til ambisjonen om et styrket og sterkt Nato. Det er jeg glad for, sa Mattis.

Bakke-Jensen trakk også frem toprosentgrensen, men han nyanserte satsingen noe.

– Vi går inn for å nå toprosentsmålet, og i vår langtidsplan fra 2021 til 2024 vil vi ha denne forpliktelsen som et nøkkelpremiss.

Takket for Norges generøsitet

I den private samtalen mellom ministrene skal sikkerheten i nord, og Norges invitasjon til å øke antall soldater fra det amerikanske marinekorpset i treningsrotasjon i Norge, ha stått sentralt. Norge har åpnet for at opptil 700 amerikanske soldater kan trene på rotasjon i Norge, og utvide treningsområdet til også å gjelde Troms.

– Vi setter pris på den fleksibiliteten og generøsiteten Norge viser med å ville være vert for 700 marinesoldater. I tillegg til øvelsen Trident Juncture vil vi fortsette å øve i Norge. Dette gir et tydelig signal om at USA og Nato står sammen med Norge om å sikre fred i Europa, sa Mattis.

Bakke-Jensen var også opptatt av å vise til samarbeidet, og spesielt satsingen i nordområdene.

– Vi er fornøyd med rotasjonen av US Marines som trener i Norge. Dette styrker både Norge og Nato. Sikkerhetssituasjonen er alvorlig. Vi må styrke sikkerheten i Nord-Atlanteren. Jeg ser frem til å jobbe med USA om å utvikle den nye kommandostrukturen i Nato, og da spesielt den atlantiske kommandostrukturen, sa Bakke-Jensen.

"Norge er en av våre viktigste allierte"

Mattis innledet sin seanse under pressekonferansen med et hjertesukk om at det hadde tatt ham altfor lang tid før han fikk besøkt Norge.

– Våre to land har bygget et sterkt bånd i over mer enn hundre år. Norge har et fortjent rykte for politisk mot og er en av USAs nære og viktige allierte. Vi tar ikke det sterke båndet mellom våre to nasjoner for gitt.

Ministeren betegnet det nylig avholdte toppmøtet i Brussel som svært vellykket og sa at det var et sterkere Nato som kom ut av møtet mellom stats- og regjeringssjefene.

Mattis roste også Norge innsats i Afghanistan og Irak.(Vilkår)