Norge og Island er fortsatt medlemmer av IWC, men har reservert seg mot hvalfangstkommisjonens 32 år gamle forbud mot kommersiell hvalfangst.

Norge setter en årlig kvote for vågehval, og kvoten har i 2018 vært på 1.278 dyr. Island har for perioden 2016 til 2018 hatt en kvote på 224 vågehvaler.

Japans beslutning om å forlate IWC og gjenoppta kommersiell fangst var ventet ettersom landets ble nedstemt da de i september forsøkte å få de øvrige IWC-landene til å åpne for slik fangst.

Etter at forslaget ble nedstemt, truet Japans visefiskeriminister Masaaki Taniai med å forlate IWC, noe landet nå akter å gjøre 30. juni neste år.

Kun i japansk farvann

– Vi har besluttet å trekke oss fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen for å gjenoppta kommersiell hvalfangst i juli neste år, opplyser den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga.

Japans beslutning innebærer at landet nå gjenopptar fangst av minkhval og andre arter som IWC for øyeblikket holder sin beskyttende hånd over.

Fangsten vil være begrenset til Japans territorialfarvann og eksklusive økonomiske soner. Japan vil ikke kunne jakte hval i Antarktis eller på den sørlige halvkule.

Smutthull

Japan har fram til nå utnyttet et smutthull i IWCs regelverk og drevet såkalt forskningsfangst i Antarktis, til protester fra Greenpeace og andre miljøvernere.

Kritikerne mener forskningsfangsten har vært fordekt kommersiell fangst og viser til at hvalkjøttet har havnet på markedet i Japan.

Når Japan forlater IWC, kan landet imidlertid ikke fortsette med denne fangsten. IWC-medlemskap er en forutsetning for å få unntak fra Antarktistraktaten, som forbyr alle former for hvalfangst.

Det er ulike syn på hvalfangst blant IWCs medlemmer. Japans forslag om å åpne for kommersiell fangst fra 2020, på hvalarter som ikke er utrydningstruet, ble nedstemt med 41 mot 27 stemmer.

Kritiseres

Den sterkeste motstanden kommer fra USA, EU-land og Australia.

– Dagens kunngjøring viser at Japan er ute av takt med verdenssamfunnet og heller ikke innser at framtida for havene våre og disse majestetiske dyrene trenger beskyttelse, sier lederen for Greenpeaces japanske avdeling, Sam Annesley.

Australia protesterer også på Japans beslutning og ber landet omgjøre beslutningen om å forlate IWC.

– Australia er og blir bestemt imot alle former for kommersiell fangst og såkalt forskningsfangst på hval, sier miljøvernminister Melissa Price.

Også i Japan, som tradisjonelt har hatt høyt forbruk av hvalkjøtt, er synet på fangst varierende, og forbruket har gått kraftig ned de siste tiårene. En stor andel av befolkningen sier nå at de sjelden eller aldri spiser hvalkjøtt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.