Det er nesten ti år siden Kina gikk forbi Japan som verdens nest største økonomi – målt i bruttonasjonalprodukt. 2017-tallene viser at den kinesiske økonomien er nesten tre ganger større enn den japanske. Selv om veksten i Japan har vært svak, har det vært økonomisk vekst.

Første nedgang på tre år

Det var forventet en svak vekst for siste kvartal. Dette slo ikke til. På onsdag kom økonomiske statistikker for årets tre første måneder og den økonomiske aktiviteten falt med 0,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Dette markerer den første nedgangen siden fjerde kvartal i 2015. Det er betyr også slutten på den lengste oppgangen siden slutten av 1980-tallet, sier senior Japan-økonom Marcel Thieliant hos Capital Economics i en kommentar.

Japan hadde sammenhengende vekst fra andre kvartal 1986 til første kvartal i 1989. Dette var midt under oppbyggingen av en boble i den japanske økonomien. Kollapsen ble hard og brutal ved inngangen til 1990-tallet og førte Japan inn i «to tapte tiår».

Årsakene er sammensatte til den siste nedgangen. Privat forbruk og offentlig etterspørsel var flat. Investeringsveksten var svakere enn forventet, mens eksporten var noe høyere. Privat forbruk utgjør over 60 prosent av den japanske økonomien.

Den økonomiske veksten for fjorårets siste kvartal er blitt nedjustert fra 1,8 prosent til 0,9 prosent.

Ingen resesjon

For å havne i en teknisk resesjon må det være to kvartaler med negativ utvikling. Det er en positiv utvikling i deler av den japanske økonomien. Det er prisvekst å spore, noe som har vært et mål fra regjeringen i snart seks år.

– Alt tyder på at veksten vil komme tilbake til Japan i inneværende kvartal, mener Thieliant.

En av de største utfordringene for den japanske økonomien er at kapasiteten i industrien er sprengt. Ifølge Bank of Japan var industriproduksjonen 1,5 prosent høyere enn hva som blir definert som et bærekraftig nivå i fjorårets siste kvartal.

– Økonomien holder en stabil aktivitet, men det virker som at den globale økonomiske veksten nådde en topp i fjerde kvartal. Varelagrene øker og USA er på vei mot proteksjonisme. Det kan gjøre det vanskelig for den japanske økonomien å skyte fart etter andre kvartal, sier sjeføkonom Rayutaro Kono hos BNP Paribas Securities til Reuters.

Næringslivet har lagt bak seg tre år med rekordresultater, men investeringslysten er lav.

– Vi mener at den økonomiske veksten vil svekkes fra 1,7 prosent i 2017 til 1,2 prosent i år. Stagnasjonen som skjedde ved årsskiftet kan tyde på at veksten kan bli lavere, mener Thieliant hos Capital Economics.

Regjeringen og sentralbanken har satt et inflasjonsmål på to prosent.(Vilkår)

Jensen om oljepengebruken: - Har ikke anstrengt meg i det hele tatt
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett. Kjetil B. Alstadheim kommenterer hvorfor det kan bli mer anstrengende for finansministeren når det skal behandles av Stortinget.
01:49
Publisert: