NATOs årsrapport viser at europeiske allierte i snitt brukte 1,47 prosent av bruttonasjonalproduktet (bnp) på forsvar i 2016.

Det er mer enn året i forveien, men bare 0,03 prosentpoeng mer.

– Vi har gjort framskritt, men er langt fra mål. Vi har fortsatt ikke en rettferdig byrdedeling i alliansen vår, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Bare fem allierte brukte mer enn 2 prosent av BNP på forsvar i fjor, påpeker han.

Norge fortsatt langt under

Norge brukte 50,9 milliarder kroner på forsvar i 2016. Det tilsvarer 1,55 prosent av BNP, opp fra 1,47 prosent i 2015.

Andelen er den høyeste siden 2004, men Norge har ikke vært over 2 prosent siden 1994. Regjeringen måtte ha lagt 14,8 milliarder kroner mer på bordet for å ha nådd 2 prosent i fjor.

Det er ikke ventet noen vesentlig økning i den norske BNP-andelen de nærmeste årene.

Norge bruker derimot langt mer på forsvar per innbygger enn andre europeiske land. Blant de 28 medlemslandene i NATO er det kun USA som bruker mer per innbygger.

Tre land under 1 prosent

Verstingen i NATO er vesle Luxembourg, som ligger på 0,42 prosent av BNP. To andre land – Belgia og Spania – ligger under 1 prosent.

De fem landene som er over 2 prosent, er USA, Hellas, Storbritannia, Estland og Polen.

BNP-andelen falt i ti NATO-land i fjor, men flere har lovet å øke pengebruken de nærmeste årene. Romania ventes å nå 2 prosent allerede i år, mens Latvia og Litauen håper på å nå målet i 2018.

Stoltenberg insisterer på at det er realistisk å nå målet.

– Forsvarsbudsjettene begynte å krympe da den kalde krigen to slutt, men vi brukte faktisk 2 prosent av BNP på forsvar i Europa så sent som i år 2000. Det viser at det er mulig å gjøre det igjen, sier NATO-sjefen.

Trump presser på

Spørsmålet om pengebruk har fått ny aktualitet etter at Donald Trump overtok som president i USA.

Han presser knallhardt på for å få europeiske land til å ta en større del av regningen. USAs forsvarsminister James Mattis har truet med å svekke USAs forpliktelser i alliansen hvis europeerne ikke legger mer penger på bordet innen året er omme, og Trumps hardkjør har skapt usikkerhet om USAs vilje til å stille opp for europeiske allierte.

USA brukte 664 milliarder dollar på forsvar i fjor, tilsvarende 3,61 prosent av landets BNP. Summen utgjør nesten halvparten av de totale forsvarsutgiftene i NATOs medlemsland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.