På et pressemøte i Brussel onsdag viste han til USAs nye metalltoll, klimaavtalen fra Paris og atomavtalen med Iran. President Donald Trump har besluttet å trekke USA fra begge avtalene og har innført nye tollsatser – til store protester fra europeiske NATO-land.

– Det beste ville selvfølgelig vært hvis disse sakene ble løst. Men så lenge de ikke er løst, må jeg fokusere på å redusere og begrense de negative konsekvensene for NATO, sier Stoltenberg.

Kjerneoppgaver

Men selv om uenighetene mellom landene i alliansen bekymrer generalsekretæren, minner han samtidig om at NATO har vært utsatt for lignende situasjoner før.

Ett eksempel er USAs invasjon av Irak i 2003, som en rekke NATO-land var sterkt imot. Stoltenberg mener alliansen gjentatte ganger har vist at den klarer å samle seg om sine kjerneoppgaver, tross uenigheter mellom medlemmene.

Forholdet til Russland

Torsdag skal NATOs forsvarsministre møtes i Brussel for å godkjenne planer om å styrke alliansens evne til å mobilisere styrker raskt i krisesituasjoner.

Bakgrunnen er det vanskelige forholdet til Russland, som oppfattes som en trussel.

I tillegg skal ministrene godkjenne to nye kommandosentre, i den amerikanske delstaten Virginia og den tyske byen Ulm.

Disse sakene kan imidlertid lett bli overskygget av europeisk misnøye med USAs økte metalltoll og striden om Iran-avtalen.

– Det er nå dyp uenighet mellom NATO-allierte om alvorlige saker, fastslår Stoltenberg.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En perfekt sommerriesling
Denne rieslingen er en super kombinasjon til sommerens sushimåltid.
01:17
Publisert: