Beløpet tilsvarer nesten syv millioner kroner. Det er det britiske finanstilsynet FCA som har besluttet å gi bankdirektøren en klekkelig bot for måten han håndterte en varslersak på.

Det var i juni 2016 at det ble fremsatt kraftig kritikk mot en av bankens ledere i et anonymt brev til bankens styre. Vedkommende var en tidligere kollega og også venn av Staley.

På Staleys ordre forsøkte blant annet bankens sikkerhetsvakter i USA å finne overvåkingsbilder som skulle kunne avsløre avsenderen.

Finanstilsynet mener at Staley burde ha beholdt distansen og ikke innledet en jakt på avsenderen. Måten han håndterte saken på, var ikke i tråd med det som kreves og forventes av en administrerende direktør, og handlingene hans kunne ha undergravd tilliten til Barclays' varslerprosedyrer, mener tilsynet.

Staley slipper å betale 30 prosent av boten ettersom han tidlig gikk med på å samarbeide under granskningen av saken.(Vilkår)

I 30 år har Arne Aasan (81) målt nedbør
Dag ut og dag inn har Arne Aasan i Mosvik i Trøndelag hentet nedbørsbeholderen i hagen og meldt inn målingene til Meteorologisk institutt.
01:40
Publisert: