Kina fikk en stabil vekst i første halvår – like i underkant av syv prosent. Dette var nøyaktig som kommunistledelsen ønsket. I forkant av den 19. partikongressen, som skal avholdes i høst, har det vært et forsøk på å stabilisere økonomien. Det har sannsynligvis rammet veksten.

Svakere vekst

Nye statistikker fra august måned viser at det er svakere vekst i nøkkelsektorer. Detaljhandelen økte med 10,1 prosent i august. Det var ventet en vekst på 10,5 prosent – 0,1 prosentpoeng høyere enn i juli.

Investeringer i byene økte med 7,8 prosent. Her var det ventet en 8,2 prosent vekst, ifølge konsensus som var innhentet av Reuters i forkant. Industriproduksjonen økte med seks prosent. Her lå konsensus på 6,6 prosent.

Capital Economics mener at støtten den kinesiske økonomien har hatt de siste kvartalene fra større infrastrukturprosjekter er i ferd med å forsvinne. Byer har fått marsjordre fra sentralmyndigheten i Beijing om å ikke igangsette unødvendige prosjekter.

– Veksten i elektrisitetsforbruket, stål- og sementproduksjon svekket seg. Det samme gjorde produksjonen av viktige forbrukerprodukter som biler og mobiltelefoner. Det virker som at en svakere internasjonal etterspørsel også har spilt inn, sier Kina-økonom Julian Evans-Pritchard i en kommentar.

Bankene har også strammet inn på utlån. Flere kredittindikatorer viser at kredittveksten har falt kraftig i 2017. Dette er imidlertid i tråd med anbefalinger fra blant annet Det internasjonale pengefondet (IMF), som lenge har advart om den galopperende gjeldsveksten.

Viktig partikongress

De siste statistikkene er i tråd med hva Nordea spådde tidligere denne uken.

– I sum ventes data fra Kina fremover å vise noe svakere veksttakt, men fremdeles indikere en solid økonomisk vekst, som støtter en videre oppgang i kinesiske aksjer, skrev seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad ved inngangen til uken.

Kommunistledelsen forbereder seg til den svært viktige partikongressen i oktober. Denne vil legge føringer for den økonomiske politikken for Kina de neste 5 årene.

– I forkant av denne kongressen har myndighetene vært ekstra opptatt av økonomisk stabilitet, som fremdeles er tydelig i data, skrev hun.

Nordea-strategen får støtte fra Capital Economics.

– En innstramning i pengepolitikken vil fortsette å påvirke kredittveksten. Vi forventer en ytterligere svekkelse i den økonomiske veksten de kommende kvartalene, konkluderer Julian Evans-Pritchard.(Vilkår)

Juncker med ny visjon for EU
Nå kan det bli europeisk presidentvalg. Les Kjetil Wiedswangs kommentar i lenken under
00:33
Publisert: