I to nye plandokumenter har EU-kommisjonen nå begynt å fylle konkret innhold i asylenigheten som kom på plass på EU-toppmøtet i slutten av juni.

Kommisjonens forslag er at EU skal opprette egne kriseteam som kan sendes til havner langs middelhavskysten for å bistå med håndteringen av flyktninger og migranter som settes i land på europeisk side etter å ha blitt plukket opp i Middelhavet.

Samtidig skal EU tilby pengehjelp til medlemsland som er villige til å hjelpe til.

Hurtigprosedyre

De nye teamene skal bestå av rundt 300 personer, deriblant politifolk, grensevakter, tolker, asyleksperter og tjenestemenn som kan bistå med returer.

I tillegg må medlemslandene selv stille med helsepersonell.

Tanken er at innsatsen skal organiseres av EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex og EUs asylkontor Easo. Kostnadene skal dekkes over EU-budsjettet.

EU-kommisjonen foreslår også en ny hurtigprosedyre på 72 timer der det skal gjøres en grovsiling på stedet av dem som settes i land.

Personer som ikke har noe krav på beskyttelse, skal så raskt som mulig returneres til hjemlandet.

Nytt kvotesystem i vente

Andre igjen kan ha krav på en grundigere behandling av asylsøknadene sine.

Disse vil i utgangspunktet bli sendt videre til asylmottak i det landet de settes i land i. Men EU-kommisjonen legger også opp til at det kan bli innført en kvoteordning der en del av asylsøkerne sendes videre til andre europeiske land.

Medlemsland som sier ja til å ta imot asylsøkere gjennom denne ordningen, skal ifølge forslaget få 6.000 euro i pengehjelp per asylsøker. I tillegg vil EU dekke reisekostnader på opptil 500 euro per person.

Det er likevel uklart hvor mange land som er villige til å delta i et slikt kvotesystem, og hvor omfattende det kan bli.

SV mener Norge bør bidra

I asylenigheten som kom på plass på EU-toppmøtet, ble det nemlig fastslått at det skal være fullt ut frivillig å delta.

Det var et ufravikelig krav fra medlemsland i øst. Deres frykt har vært en gjentagelse av kriseinnsatsen fra 2015, der flere EU-land ble påtvunget en asylkvote mot sin vilje.

Norge deltok frivillig i ordningen som ble innført i 2015. Men regjeringen har så langt ikke mottatt noen henvendelse fra EU om eventuelle nye kvoter, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen mener Norge straks bør tilby seg å ta imot en kvote.

– Vi må vise solidaritet og ta ansvar, sier Andersen.

– Norge bør også tilby personell og bidra til nødvendig redningsarbeid i Middelhavet, sier hun.

Pilotprosjekt

Saken går nå videre til EUs medlemsland, som samles allerede onsdag for å diskutere de nye forslagene.

Kommisjonens mål er å få sjøsatt et pilotprosjekt allerede om kort tid, slik at EU kan få testet ut det nye systemet.

Men saken har utløst kraftige gnisninger innad i EU, og det gjenstår å se om det i det hele tatt finnes medlemsland som er villige til å ønske de nye kriseteamene velkommen.

– Dette er noe medlemslandene må diskutere og avgjøre seg imellom, sier Europakommisjonens talskvinne Natasha Bertaud.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide – Stor tv
Gråbein finner en stor tv, til en rimelig penge.
02:34
Publisert: