– I en internasjonal krisesituasjon har Trump råderetten over den umiddelbare krisehåndteringen, inkludert eventuell militær respons. Det er ikke en betryggende tanke, sier USA-ekspert Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania.

Det amerikanske systemet gjør at presidenten er øverstkommanderende. Det betyr at Trump sitter med makten hvis det er en militær krise i Midtøsten, Sør-Kina-havet eller Russland.