Kompislån er blitt storindustri i Kina. I løpet av det siste året har kinesere tatt opp rundt 1500 milliarder kroner i mikrolån – mer enn en tredobling på to år, ifølge flere anslag. Utlånsrenter på mellom 10–100 prosent skremmer ikke.

Det viser seg også i statistikken. Ifølge en oversikt fra Bank of International Settlement var husholdningsgjelden i første kvartal i år på tilsvarende 45,5 prosent av Kinas bruttonasjonalprodukt. For fem år siden var det nivået 27,9 prosent.

– Det er riktig å si at husholdningsgjelden er høyere enn hva som er kjent, sier professor Christopher Balding ved handelshøyskolen Peking University HSBC School of Business til Reuters.

Han tror husholdningsgjelden kan være like stor som Kinas bruttonasjonalprodukt.

Villigheten til å låne penger er nok så nytt i Kina. Tidligere generasjoner kinesere var kjent som flittige sparere. Den tiden er over. Nesten 40 prosent av kinesiske familier har ikke satt til side sparepenger som et buffer. Dette er høyere enn i USA, ifølge Survey and Research Center for China Household Finance.

Høy forbrukergjeld

Den kraftige veksten i mikrolån har ført til at den kinesiske sentralbanken har innstilt utstedelsen av nye lisenser til selskaper som tilbyr slike lån. Ved slutten av september var det rundt 8600 selskaper som tilbød mikrolån i Kina. Kun 220 av disse hadde lisenser. Resten driver ulovlig og er ikke underlagt tilsyn.

Dette er selskaper som fungerer som bindeledd mellom privatpersoner og selskaper med ekstra likviditet, og personer som har behov for ekstra kontanter. Markedet har eksplodert de siste årene. Tjenesten er innebygd i smarttelefonapper og fungerer som en form for forbrukerkreditt.

På børs i Kina og USA

Mikrolånselskapene har hentet inn flere titall milliarder kroner fra investorer i år. En rekke selskaper er blitt børsnoterte i Kina, Hong Kong og USA. Nå har de fått seg en smell.

Mikroutlånsselskapet Qudian ble børsnotert i USA i oktober med en børsverdi på rundt ti milliarder dollar. Aksjekursen er mer enn halvert på knappe to måneder. PPDAI ble børsnotert i november og børsverdien er allerede nesten en tredjedel lavere.

– Mange store mikrolånselskaper har hentet inn mange milliarder dollar i Kina og i USA. Det skal bli interessant å se om sentralbanken vil innføre restriksjoner på rentene som settes, eller om de vil bli presset til å akseptere strengere krav, sier generalsekretær Zhang Guodong hos Shenzhen Internet Financial Association til South China Morning Post.

Utlånsrenten varierer mellom 10 og 40 prosent. Det har også vært tilfeller hvor låntagere må betale 100 prosent uten å stille sikkerhet. Alibaba-selskapet Ant Financial, som er aksjonær i Qudian, sier maksimalrenten er satt til 24 prosent på netthandeltransaksjoner.

Det har vært en rekke eksempler på at useriøse selskaper har krevd at kvinner stiller nakenbilder som sikkerhet på tilbakebetaling.

Ifølge kinesiske aviser har mange tatt opp lån for å betale renter på eksisterende lån. Dette har gjort disse til gjeldsslaver. Det har vært en rekke selvmord.(Vilkår)

Wiedswangs julekalender: Julen skal være hvit
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen skal være hvit – fordi engelske nostalgikere rundt 1850 drømte om den lille istid.
00:57
Publisert: