Innen 2020 skal Kina fjerne eierrestriksjonene som eksisterer for utenlandske bilprodusenter i landet. Allerede i år vil begrensningene fjernes på elektriske biler. Dette er positive nyheter for blant annet Tesla og Nissan.

Tesla ønsker å bygge en egen fabrikk utenfor Shanghai. Med det eksisterende lovverket må utenlandske bilprodusenter samarbeide med lokale selskaper og forplikte seg til å dele teknologi. GM, Ford, Honda og Nissan har tidligere sagt de vil fortsette samarbeidet med lokale partnere.(Vilkår)