De uregulerte «skyggebankene» i Kina ga gass ved årets begynnelse med rekordhøye utlån, blant annet som en konsekvens av at myndighetene har forsøkt å bremse de ordinære bankenes låneiver.

Nå frykter den politiske toppledelsen i Beijing den enorme opphopingen av gjeld i skyggebankene. Ledelsen har erkjent at de svært risikable utlånene utgjør en økende trussel mot økonomien, skriver Reuters.

Frykten er at tyngden får hele økonomien til å vakle.

Ved utgangen av 2015 utgjorde skyggebankutlån 57 prosent av alle banklån i Kina, ifølge en rapport fra investeringsbanken CLSA. Ifølge kredittvurderingsselskapet Moody's vokste skyggebanksektoren med over 20 prosent i 2016 til et beløp tilsvarende 86,5 prosent av Kinas bruttonasjonalprodukt (bnp). Basert på Verdensbankens anslag over Kinas bnp utgjør dette rundt 80.000 milliarder kroner.

Store konsekvenser

Myndighetene har derfor de siste månedene også forsøkt å dempe utlånene utenfor det ordinære banksystemet. Ifølge Moody's har tiltakene bidratt til å redusere farten i industrien. Det kan få kjedelige konsekvenser.

En fare er at det vil dukke opp en rekke med skandaler og tap på investeringer i prosjekter formidlet via den uoversiktlige skyggebanksektoren, og at dette kan utløse lånestopp. Det vil i så fall bremse den økonomiske veksten i Kina betraktelig, og vil være svært uvelkomment hos kommunistledelsen og partileder Xi Jinping som ifølge Reuters delvis hviler sin legitimitet på løfter om videre velstandsøkning for kineserne. En bråstopp i økonomien kan derfor skape politisk uro og maktkamp innen kommunistpartiet.

På en konferanse med toppene i kommunistpartiet i sommer uttalte partileder Xi Jinping at økonomisk stabilitet var av avgjørende betydning for den nasjonale sikkerheten.(Vilkår)

Donald Trump: – Jeg skylder ikke på Kina
President i USA Donald Trump hadde det store handelsunderskuddet med Kina på programmet da han besøkte landet.
01:34
Publisert: