Forholdet mellom Norge og Kina er normalisert. Etter at Norge har stått utenfor en kinesisk oppkjøpsbølge i Europa de siste årene, ligger det an til at kinesiske aktører med tette bånd til landets politiske ledelse kan komme med gigantinvesteringer i Norge.