Sent torsdag kveld besluttet den kinesiske sentralbanken å redusere reservekravene til kinesiske banker med 25 basispunkter fra 15. september. I teorien skal dette øke bankenes utlånskapasitet og støtte opp rundt den økonomiske aktiviteten – spesielt i eiendomssektoren.

– Med fortsatt svak låneetterspørsel i privat sektor er dette mer en symbolsk handling enn reell støtte. For at låneopptak fra husholdninger og privat sektor skal øke vesentlig, kreves det store rentekutt eller en grunnleggende endring i det økonomiske sentimentet. Ingen av delene ser ut til å være nært forestående, sier sjeføkonom for Asia hos Capital Economics, Mark Williams, i en rapport.

Kina på krabbegir

Ved inngangen til tredje kvartal var det ventet skarpere lut og koordinerte tiltak fra myndighetene for å få fart på økonomien. Den svake utviklingen fra de foregående kvartalene har fortsatt gjennom sommeren med en rekke nye kriser for blant annet eiendomssektoren og svak internasjonal etterspørsel.

Fredag morgen kom tallslippet for august fra Kinas statistikkbyrå som tar pulsen på aktiviteten i verdens nest største økonomi. Det var også klart for eiendomsstatistikker og en mulig rentejustering fra sentralbanken.

Detaljhandelen økte med 4,6 prosent, industriproduksjonen var 4,5 høyere enn for ett år siden og kapitalinvesteringer endte 3,2 prosent høyere. Eiendomsprisene falt med 0,1 prosent.

– Det var ventet en beskjeden aktivitetsvekst. August-tallene overrasket positivt. Høydepunktet var en bemerkelsesverdig økning i det private forbruket. Det kan være signal om at forbrukerne er mindre forsiktige, skriver leder for Kina-avdelingen hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i en rapport.

Dette er svakt bedre enn ventet. Det var ventet en vekst i industriproduksjonen på fire prosent, mot 3,7 prosent for juli. Detaljhandelen økte med 2,5 prosent i juli og det var ventet en vekst på tre prosent i august.

– Ikke krise

Internasjonale finansinstitusjoner forsøker å finne lyspunkter. Det har alltid vært en skepsis til offisielle kinesiske statistikker. Myndighetene skjuler underliggende data og det offentliggjøres færre detaljerte statistikker enn for ti år siden.

Realtidsdata og høyfrekvensstatistikker kan tyde på at deler av den kinesiske økonomien er i ferd med å stabilisere seg. Deler av den kinesiske økonomien har våknet til live. Kinobillettinntektene har satt en ny rekord i sommer og det er økt interesse for å reise innenlands.

– Konklusjonen er at den kinesiske økonomien fortsatt møter fordringer, men det er ikke en krise, sier sjeføkonom Larry Hu hos den australske finansinstitusjonen Macquarie til South China Morning Post.

Han sier at den økonomiske veksten er svak på grunn av problemene i eiendomssektoren, som i mange år har stått for mellom 25 og 30 prosent av verdiskapingen i Kina.

– I motsetning til den rådende oppfatningen om at en forestående resesjon, eller til og med en kollaps er nært forestående, viser den kinesiske økonomien flere tegn på en stabilisering fremfor en ytterligere forverring. Politiske tiltak den siste måneden er i tråd med den vekstfremmende retningen som ble lagt under politbyråets møte i juli. Men, det kreves mer resolutte tiltak for å snu den nedadgående spiralen i eiendomsmarkedet, sier sjeføkonomen til Hongkong-avisen.

Ny bølge

Den delvis statseide eiendomsutvikleren Sino-Ocean Group Holding, som har 290 eiendomsprosjekter over hele Kina, bekreftet fredag morgen den vil stanse betjene all utenlandsgjeld på grunn av likviditetsproblemer.

Storbanken SEB mener den kinesiske eiendomssektoren risikerer en ny bølge med likviditetsutfordringer.

– Private eiendomsutviklere sliter på grunn av kontinuerlig fall i salget. Politiske tiltak rettet mot etterspørselen vil neppe hjelpe på likviditetsproblemene, skriver Eugenia Victorino, som er leder for Asia-strategi, i en ny rapport.

Den australske storbanken ANZ påpeker at problemene i det kinesiske eiendomsmarkedet er forskjellig fra hva blant annet USA og Japan har opplevd.

– De offentlige tiltakene for å redusere eiendomsutviklernes gjeldsbelastning, støttet opp av sterk politisk veiledning for å justere markedsforventningene, har forsterket eiendomsbransjens nedadgående spiral, skriver seniorøkonom Betty Wang i en ny rapport fredag morgen.

– Global risiko

Det er betydelig skepsis til den kinesiske økonomien. Internasjonale finansinstitusjoner nedjustert vekstprognosene for hele året. Konsensus ligger på rundt fem prosent.

Den amerikanske hedgefondforvalteren og investoren Jim Chanos, som er kjent for å legge inn store veddemål på kursfall, er bekymret for konsekvensene for verdensøkonomien hvis den kinesiske økonomiske modellen, som er basert på store låneopptak, svikter.

– Det er åpenbart at Kina må gjennomføre strukturelle endringer i økonomien. Hvis Kina ikke klarer å endre modellen, enten på grunn av motvilje eller manglende evner, utgjør det en global risiko. Spørsmålet er om Kina noensinne kan løsrive seg fra gjeldsfinansierte eiendomsinvesteringer og samtidig holde økonomien gående. Vi vet foreløpig ikke svaret, sa Chanos under en høring i den amerikanske kongressen denne uken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.