Forventningene om at Kina skulle skyte fart etter at grensene ble gjenåpnet etter pandemien, har ikke slått til. Til Kina å være, er det svak aktivitet i store deler av økonomien. Husholdningene foretrekker å spare penger fremfor å investere eller begi seg ut på shopping. Det skaper problemer.

Handelsstatistikkene for juli ble lagt frem tirsdag formiddag. Disse viser et fall i eksporten på 14,5 prosent sammenlignet med i fjor. Importen falt med 12,4 prosent. Dette var verre enn ventet.

– Dette er den største nedgangen siden begynnelsen av pandemien, sier Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-avdelingen hos Capital Economics i en kommentar.

Analyse- og rådgivningsselskapet mener at nedgangen hovedsakelig skyldes lavere priser – og ikke lavere volum. Handelsvolumet er høyere enn før pandemien.

– Vi er ikke overbevist om at denne styrken vil vedvare gitt at den globale etterspørselen etter varer faller ettersom virkningene fra pandemien forsvinner. Pengepolitiske innstramninger påvirker også, sier han.

Den kinesiske eksporten til USA stupte med hele 23,1 prosent. Til EU var nedgangen på 20,6 prosent, ifølge CNBC. Sørøst-Asia, som har vært et lyspunkt, falt med 21,4 prosent.

Alarmerende nedgang

Det har vært spekulert på at utenlandske investeringer i Kina har falt kraftig i 2023. Nå har det kommet offisielle statistikker fra State Administration of Foreign Exchange som bekrefter de laveste utenlandske investeringene i Kina siden 1998.

Kategorien «direkte investeringsforpliktelser», som er en måleenhet på utenlandske investeringer, falt med 87 prosent i andre kvartal sammenlignet med fjoråret. Totale investeringer havnet på 4,9 milliarder dollar i tremånedersperioden.

– Nedgangen i utenlandske investeringer er alarmerende, sier makroøkonom Michelle Lam hos Société Générale til Bloomberg.

Det kinesiske handelsdepartementet benytter andre måleenheter og mener at netto utenlandske investeringer i siste kvartal var åtte ganger høyere – i overkant av 40 milliarder dollar.

Store internasjonale selskaper fra Japan, Europa og USA har satt nye investeringer på vent. Andre har innstilt virksomheten på grunn av endrede markedsforhold. Den japanske bilprodusenten Mitsubishi Motors har valgt å kaste kortene. Konkurransen med kinesiske bilprodusenter er årsaken.

Den japanske næringslivsavisen Nikkei, skriver tirsdag at de siste produksjons- og industristatistikkene peker mot en nedgang i vareetterspørselen på nivåer som kan sammenlignes med finanskrisen i 2008. Kina er spesielt utsatt.

Raid mot konsulentselskaper

Internasjonale finansinstitusjoner benytter egne beregningsmetoder, men det er blitt langt vanskeligere å innhente data fra Kina. Myndighetene begrenser publisering av offisielle delstatistikker. Det er heller ikke gitt at kommunistledelsen har tilgang til kvalitetssikrede data og statistikker.

– Når utenlandske selskaper og investeringer begynner å redusere risikoen og minske eksponeringen mot Kinas økonomi, vil Beijing sannsynligvis være ute av stand til å fange opp omfanget av endringene. Det finnes ingen dataserie som effektivt fanger opp beslutninger om bevisst å redusere den reelle økonomiske eksponeringen, skriver et analytikerteam ledet av Logan Wright og Agatha Kratz hos Rhodium Group i en rapport.

De viser til at kinesiske myndigheter har gjennomført raid og startet etterforskning av internasjonale konsulentselskaper med avdelinger i Kina, blant annet Bain and Company og Mintz Group.

Disse har tradisjonelt analysert og hentet inn data på vegne av internasjonale selskaper for at disse skal kunne ha best mulig beslutningsgrunnlag.

– Det er innført strengere begrensninger på deling av data over grensene og nye spionasjelover, skriver Rhodium-teamet.

– Lite troverdig

Rhodium Group er åpent skeptisk til de offisielle investeringsstatistikkene fra Kina de siste årene. Offisielle tall viser samlede utenlandske investeringer på 506,9 milliarder dollar i løpet av de tre pandemiårene, ifølge handelsdepartementet.

– Det virker lite troverdig at Kina hadde rekordhøye utenlandske investeringer til tross for et innreiseforbud av utenlandske ledere til Kina og en økonomisk nedgang, skriver analytikerteamet i rapporten «When Multinationals Start De-risking, How Will Beijing Know?».

Investorer venter på tiltak fra kinesiske myndigheter. Foreløpig har det vært begrenset. Årsaken kan være mangel på kvalitetsinformasjon.

– Som et resultat kan kinesiske beslutningstagere ikke vite når de må foreta en offensiv justering av politikken for å gjenopprette tillit. Midt i en bredere strukturell nedgang kan de forsinkede reaksjonene bidra til ytterligere tap av produktivitet og økonomisk vekst, konkluderer analytikerne hos analyse- og rådgivningsselskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.