For 40 år siden bestemte den politiske lederen Deng Xiaoping seg for å starte med et økonomisk eksperiment for Kina. Selskaper ble invitert til å etablere seg i en spesiell økonomisk sone i Sør-Kina. Fiskelandsbyen Shenzhen ble et geografisk sentrum for eksperimentet.

Kinas perledelta

Shenzhen var knapt mulig å plassere på kartet i 1978. Dette var en av en mange små tettsteder som lå nord for grensen Hong Kong – den daværende britiske kronkolonien som var kapitalismens mekka i Asia med noen av verdens høyeste skyskrapere.

Shenzhen ble i fjor kåret til Kinas mest innovative by av storbanken HSBC i fjor. Shenzhen er et knutepunkt for åtte andre byer som ligger i «Pearl River Delta». De tradisjonelle grensene mot de tidligere koloniene Macau og Hong Kong forsvinner.

Nå er de økonomiske statistikkene for 2017 offentliggjort og de viser at Shenzhen for første gang har gått forbi Hong Kong i verdiskaping.

Størrelsen på Hong Kongs økonomi endte på 340 milliarder dollar i 2017. Shenzhen kom inn på 355 milliarder dollar.

– Det kommer ikke som en overraskelse at Shenzhen er blitt større. Enkelte byer er større enn oss og de har en større befolkning. Det viktigste for oss er at vi har en stabil høykvalitetsvekst, sa Hong Kongs finansminister Paul Chan Mo-po da de økonomiske statistikkene ble lagt frem på onsdag.

Shenzhen har et bruttonasjonalprodukt per capita på 27.100 dollar. Dette er 20.000 dollar lavere enn Hong Kong.

Uklar rolle for Hong Kong

Da Hong Kong ble tilbakeført til Kina i 1997 var størrelsen på økonomien en femtedel av det kinesiske bruttonasjonalproduktet. I 2017 utgjorde Hong Kong under tre prosent av den kinesiske økonomien.

Shenzhen fikk en økonomisk vekst på 8,8 prosent i 2017 – nesten to prosentpoeng mer enn den kinesiske veksten. Hong Kong fikk en økonomisk vekst på 3,8 prosent i fjor.

Internasjonale storselskaper som Tencent, Huawei og droneprodusenten Da-Jiang har hovedsete i Shenzhen. Tencent er Asias mest verdifulle børsnoterte selskap og har en verdi på over 500 milliarder dollar – i samme klasse som de største amerikanske teknologiselskapene.

Shenzhen investerer årlig tilsvarende 4,7 prosent av bruttonasjonalproduktet på forskning og utvikling, ifølge Verdensbanken. Dette er mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittet for Kina.

– Hong Kong må investere i nye næringer for å skape en bærekraftig langsiktig vekst, sier førsteamanuensis Billy Mak SUI-choi ved Hong Kong Baptist University til næringslivsavisen Nihon Keizai Shimbun.

Hong Kong sliter med å finne sin nye rolle i forholdet til Kina. For 20 år siden var Kina avhengig av internasjonale finansinstitusjoner i Hong Kong og tilgang til havner og logistikktjenester.

– Bedre vekst vil komme fra forbruk og investeringer i privat sektor og offentlige prosjekter. Vi forventer at veksten vil falle til 3,5 prosent i 2018. Dette skyldes endringer i det økonomiske og finansielle forholdet til fastlands-Kina, sier økonom for stor-Kina hos finansinstitusjonen ING til Financial Times.(Vilkår)

Eiendomsinvestor Christian Ringnes forteller om sin første forretningsidé og hvorfor han ble anbefalt å starte begravelsesbyrå
02:56
Publisert: