I løpet av fireårsperioden fra 2012 til 2016 mer enn fordoblet den kinesiske husholdningsgjelden seg til 33.000 milliarder yuan (40.000 milliarder kroner). Målt mot bruttonasjonalproduktet økte den fra 29,6 prosent til 44,3 prosent.

– Kinas husholdningsgjeld har økt i et alarmerende tempo de siste to årene, skriver analytiker Li-Guang Liu hos den amerikanske finansinstitusjonen Citi i en rapport gjengitt av CNBC.

– Boliger for å bo i – ikke spekulasjon

Frem til nå har det vært gjeldsoppbyggingen i kommunene og næringslivet som har skapt størst bekymring. Siden 2014 har privatgjelden skutt i været og dette har fortsatt i 2017 med rekordstor gjeldsoppbying.

Det meste er plassert i eiendomssektoren, som har vært gjennom flere bobler. For mange har investering i bolig vist seg å være langt mer lukrativt de siste par årene enn å plassere penger i aksjemarkedet eller i banken.

President Xi Jinping kom med en klar advarsel da han fremla statusrapport for den kinesiske økonomien i forrige uke.

– Boliger er for å bo i – ikke for spekulasjon, sa han.

Sentralbanksjef Zhou Xiaochuan har kommet med advarsler de siste dagene. Dette blir sett på som en koordinering med regjeringens bekymring for at boligsektoren nok en gang skal skape uro i den kinesiske økonomien.

– Privatgjelden i Kina er ikke høy i global sammenheng, men gjeldsveksten har skutt fart de siste årene, sa Zhou Xiaochuan.

Han sa at sentralbanken følger utviklingen nøye, men indikerte at det ikke går mot en ytterligere innstramning på kort sikt.

– Gjeldssituasjonen må overvåkes nøye og målet er en stabil vekst i gjelden, sa Zhou.

Økr risiko

Utenlandske banker hadde en eksponering til Kina på 750 milliarder dollar etter første halvår – en økning på 80 milliarder dollar på ett år, ifølge en ny rapport fra Bank for International Settelements.

Det internasjonale pengefondet (IMF) advarte i den siste Global Financial Stability Report i oktober om utfordringen i den kinesiske bank- og finanssektoren.

«Størrelsen, kompleksiteten og veksten i den kinesiske finanssektoren peker mot økt risiko», skriver IMF.

De peker også på at bankenes utlån, målt mot bruttonasjonalprodukt, har økt fra 240 prosent i 2012 til 310 prosent i år.

«Myndighetene har en vanskelig oppgave med å balansere mellom en innstramning og en svakere økonomisk vekst. Selv en svak reduksjon i utlån fra uregulerte institusjoner (skyggebanker) kan redusere inntjeningen og finansiering for små- og mellomstore banker», skriver IMF.

Den amerikanske storbanken Wells Fargo mener at gjeldsoppbyggingen i Kina er alvorlig.

– Kinagjelden er vår største bekymring i verden, sier Paul Christopher, som er leder for global markedsstrategi hos Wells Fargo Investment Institute til CNBC.(Vilkår)

TV 2-redaktør letter på sløret
– Da møtte vi opp på et klokkeslett og satt oss ned foran tv-en, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække som husker tilbake på starten av TV 2 for 25 år siden.
01:32
Publisert: