I midten av juli legges de økonomiske statistikkene for siste kvartal frem for Kina. Forventningene er lave, og konsensus ligger på en vekst på i overkant av fire prosent. Myndighetene fastholder vekstmålet på over fem prosent som ble lagt ved inngangen til året.

Kinesiske myndigheter har lagt frem nok en tiltakspakke som skal gå til infrastrukturinvesteringer. De skal selge statspapirer til 300 milliarder yuan (445 milliarder kroner). Samlede investeringer kan bli inntil fem ganger høyere, ifølge Nomuras beregninger.

Dette kommer på toppen av 800 milliarder yuan (1185 milliarder kroner) som tre statseide banker ble beordret å gi som lån til infrastrukturprosjekter.

Varige økonomiske endringer

Den kinesiske børsindeksen CSI 300 falt med nesten ti prosent i første halvår. Dette er bedre enn de amerikanske børsindeksene, men sammenlignbart med den japanske Nikkei-indeksen, som endte ned rundt ti prosent.

Den australske finansinstitusjonen ANZ mener at koronapandemien i Kina, nedstengninger og stengte grenser i over to år kan ha endret samfunnet. Dette vil ha konsekvenser for den kinesiske økonomien, som mange har ment vil gå forbi USA i verdiskaping om få år.

– Det finnes mange tilfeller hvor økonomier rammes av tilsynelatende kortvarige sjokk, men hvor det ender opp med å bli varige økonomiske endringer, skriver sjeføkonom Richard Yetsenga hos Australia and New Zealand Banking Group i en ny analyse.

Han peker på den australske økonomien etter den kraftige oppgangen ved begynnelsen av årtusenskiftet, og Japan etter at boblen brast i 2021.

– Ingen av disse økonomiene returnerte til den tidligere veksten, skriver Yetsenga.

Japan, som var verdens nest største økonomi frem til det ble forbigått av Kina i 2010, hadde to «tapte tiår» med en rekke korte resesjoner, svak prisvekst og en styringsrente som ikke har vært på over én prosent på et kvart århundre.

– Pandemien kan godt bli en slik katalysator for Kina, skriver sjeføkonomen.

Omfattende konsekvenser

ANZ mener at koronapandemien allerede har skjerpet Kinas allerede utfordrende demografiske utfordringer. Det er først de siste årene at ettbarnspolitikken er blitt fjernet. Kina har 50 prosent flere personer i aldersgruppen 40 til 59 år enn under 19 år.

For første gang siden sultkatastrofen som rammet Kina mellom 1959–1961, vil den kinesiske befolkningen falle i år. ANZ tror at dette vil fortsette og at befolkningen nådde en topp i 2021.

I de to tiårene før pandemien rammet ble det årlig født 15 til 17 millioner barn i Kina. Dette falt til 12 millioner i 2020 og 10 millioner i 2021. Også andre land opplevde en nedgang i 2020, men for de fleste tok det seg opp i 2021.

– En forverring i demografien har omfattende konsekvenser. Det reduserer den økonomiske etterspørselen da det er færre forbrukere, og tilbudet, med færre arbeidere. Antall pensjonister øker og netto sparing reduseres, skriver ANZs sjeføkonom.

For 15 år siden oppnådde den kinesiske økonomien en vekst på 14,7 prosent. Siden har det gått nedover.

– Erfaringen fra andre økonomier tyder på at dette vil fortsette, skriver Yetsenga, og viser til en undersøkelse over 60 år fra 180 økonomier.

Gradvis – så plutselig

Sjeføkonomen hos ANZ understreker at Kina fortsatt vil være en stor økonomi og det er fortsatt muligheter, men annerledes enn hvordan det har vært: mindre forbruk av fossilt brensel og stål og mer fornybart, mindre til barnepass og utdannelse og flere tilbud til pensjonister.

– Pandemien vil sannsynligvis utløse neste fase av Kinas tilbakegang mot gjennomsnittlige globale vekstrater på to til tre prosent, ifølge ANZ-sjeføkonomen, som kommer med en omskrivning av sitater fra Ernst Hemingways klassiske roman «Og solen går sin gang» («The Sun Also Rises»).

– Med unnskyldning til Hemingway, men Kinas nedgang skjedde gradvis. Nå skjer det plutselig, skriver Yetsenga.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.