Kinesiske direkte oppkjøp (FDI) i EU beløp seg til 35 milliarder euro i 2016. Det var ifølge Reuters en oppgang fra 20 milliarder euro i 2015, og oppkjøpene har bare fortsatt inn i 2017.

Nå vil sterke krefter i EU sette en stopper for kineserne, med felles EU-regler og tøffere krav til godkjennelse av utenlandske oppkjøp i europeisk næringsliv.