Det er to uker siden USA og Kina innførte straffetoll på hverandres produkter.

Totalt sett er det snakk om 50 milliarder dollar mot hvert land, men USA har truet med å øke straffetollen til å gjelde produkter verdt 250 milliarder dollar fra Kina fra september av.

– Faller som en stein

Fredag har den kinesiske valutakursen svekket seg til under 6,8 mot dollar – det laveste nivået siden i fjor sommer. Så sent som i mars, da USA avfyrte det første skuddet i handelskonflikten med Kina, lå valutakursen på 6,26.

Kina har tidligere brukt valutaen som et virkemiddel for å stabilisere egen økonomi og finansmarkeder mot turbulens fra de globale markedene. Den kinesiske sentralbanken fastsetter hver dag et akseptabelt spekter som valutaen kan bevege seg innenfor.

– Den kinesiske valutaen har falt som en stein, sa president Donald Trump i et intervju med næringslivskanalen CNBC på torsdag, hvor han også uttrykte frustrasjon over høyere amerikanske renter.

Selv om en svakere valuta kan gjøre Kinas eksport mer konkurransedyktig, kan det også utløse valutaflukt fra landet – noe som skjedde i 2014.

«Vår oppfatning er at opptrappingen i handelskonflikten med USA er en nøkkelfaktor i den siste svekkelsen av valutaen», skriver analytiker Arjen van Dijkhuizen hos finansinstitusjonen ABN Amro.

Hittil i år har den kinesiske valutaen svekket seg med over fire prosent mot dollar. Torsdagens valutakursfall var det største siden 2015. Det har fortsatt på fredag.

Fagøkonom Brad Setser hos Council on Foreign Relations skrev nylig at det er en frykt for at Kina kan gjøre handelskrigen til en valutakrig.

«Utfordringen er å svekke valutaen litt uten å la markedet forvente en kraftig svekkelse. Det er mulig, men det betyr ikke at det er uten risiko», skriver han.

Motvind for vekst

Kina la frem økonomiske vekststatistikker for siste kvartal tidligere denne uken. Selv om veksten havnet på 6,7 prosent, er dette den svakeste veksten i bruttonasjonalproduktet siden 2016. Internasjonale finansinstitusjoner mener den kan havne lavere de neste kvartalene.

«Med en vekst som møter motvind fra internasjonalt hold som følge av handelskonfliktene, vil Kina gradvis gjennomføre en løsere kredittpolitikk», skriver Asia-strateg Melody Jiang hos SEB i Singapore i en rapport.

SEB tror på en svekkelse av yuanen.

«Handelskonfliktene legger et press på veksten og derfor vil Kina trolig tillate en svakere valuta for så støtte eksportveksten. Sentralbanken vil begrense svekkelsen, gitt erfaringene fra devalueringen i 2015. En stabil yuan vil bidra til å tiltrekke seg utenlandsk kapital til det innenlandske obligasjons- og aksjemarkedet», skriver SEB-strategen.(Vilkår)

– Nå pågår det en teknologisk revolusjon i verden
Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, med oppfordringer til Audun Lysbakken.
00:50
Publisert: