Uforutsigbarhet fra blant annet USA gjør at internasjonale selskaper er forsiktige med å ekspandere. Handelskrigen med Kina førte til at flere amerikanske selskaper begynte å legge planer om å flytte produksjonen til Mexico. Nå trues USAs naboland med straffetoller de neste månedene.

Frykter overraskelser

Verdensbankens økonomer innrømmer at situasjonen er utfordrende for verdensøkonomien i en ny rapport, som ble lagt frem natt til onsdag.

«Internasjonal handel og investeringer har vært svakere enn ventet ved inngangen til året. Den økonomiske aktiviteten i industriland – spesielt i euroregionen, flere større fremvoksende økonomien og utviklingsøkonomier – har den vært lavere enn antatt», skriver Verdensbanken i rapporten «Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment».

Den økonomiske veksten for verdensøkonomien nedjusteres fra 2,6 til 2,3 prosent for 2019. Dette er den svakeste veksten siden 2016 og den største nedjusteringen de har foretatt på tre år.

Verdensbanken nedjusterer vekstprognosene for alle de seks regionene sammenlignet med prognosene som kom i januar. De utelukker ikke nye overraskelser. Det kan være opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina, ny uro på finansmarkedene eller en kraftigere svekkelse i den økonomiske veksten i verdens største økonomier.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa i en tale tirsdag at Fed vil gjennomføre nødvendige tiltak for å beskytte den amerikanske økonomien fra handelskrigene. Dette blir sett på som et signal om at det vil komme rentekutt i USA i løpet av sommeren.

– Vi vet ikke når eller hvordan dette blir løst. Som alltid vil vi gjøre hva som er hensiktsmessig for å opprettholde den økonomiske veksten, sa Powell.

Høy gjeld bekymrer

Global Business Confidence Index, som tar pulsen på selskaper i verdens største økonomier, har svekket seg siden den siste toppen i november 2017. Internasjonale selskaper venter med å foreta nye investeringer.

«Av spesiell bekymring er svekkelsen i den globale handelen. Den har falt til det laveste nivået siden finanskrisen for ti år siden», skriver Verdensbanken.

Samtidig øker gjelden over store deler av verden og veksten i verdenshandelen nedjusteres fra 3,6 prosent til 2,6 prosent for 2019.

– En sterkere økonomisk vekst er nødvendig for å redusere fattigdom og forbedre levestandarden. Den nåværende økonomiske drivkraften er svak. Høyere gjeld og lav investeringsvekst i utviklingsøkonomier holder land tilbake slik at de ikke oppnår potensialet sitt, sier Verdensbankens president David Malpass i en uttalelse.

Mange land har lånt tungt de siste årene. Reduksjonen av gjeld før den globale finanskrisen har snudd. Gjelden i fremvoksende- og utviklingsøkonomier har steget med i gjennomsnitt 15 prosentpoeng – til 51 prosent av bruttonasjonalprodukt i 2018.

– Vippet til nedsiden

Verdensbanken skriver at fremvoksende økonomier i Asia, Sør-Amerika og Afrika opplever svake investeringer og at risikoen er «vippet til nedsiden».

Verdensbanken tror den globale veksten vil havne på 2,7 prosent i 2020. hvis det kommer en opptrapping i handelskrigene kan denne bli nedjustert til 1,7 prosent.

– Svekkelsen vil finne sted i de større økonomiene og vil spre seg, sier Verdensbankens Ayhan Kose, som er ansvarlig for rapporten.

Ikke alt er mørkt. Ifølge en ny rapport fra Nomura er Vietnam den største vinneren fra handelskrigen mellom verdens to største økonomiske supermakter. Amerikanske selskaper har svart med å øke importen av mobilkomponenter, ladere og møbler fra Vietnam på bekostning av kinesiske eksportører.

Argentina og Chile har økt eksporten av landbruksprodukter til Kina.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.