USA har innført 25 prosent straffetoll på kinesisk import verdt 250 milliarder dollar i året.

Hvis president Donald Trump får det som han ønsker, vil det komme en tilsvarende straffetoll på resten av kinesisk import – over 325 milliarder dollar.

Trump påstår hardnakket at Kina betaler straffetollene. Internasjonale finansinstitusjoner mener derimot at USA betaler det meste.

USA og Kina taper

Over et år etter at USA fyrte av de første skuddene i handelskrigen mellom de to økonomiske supermaktene, forsøker den japanske finansinstitusjonen Nomura å se hvilke land som kommer ut som vinnere og tapere.

Dette er den første omfattende analysen som er foretatt for å se virkningene på enkeltland og hvilke produkter som berøres.

«Den eskalerende handelskrigen er utvilsomt negativt for verdensøkonomien. Et aspekt er positivt; USA og Kina skyver handel til andre land», skriver Nomuras analysesjef Rob Subbaraman i rapporten «Exploring US and China trade diversion».

De største taperne er USA og Kina. Handelskrigen vil koste den amerikanske økonomien eksport tilsvarende 0,3 prosent av bruttonasjonalproduktet. For Kina er andelen 0,5 prosent, ifølge Nomuras beregninger, hvor den siste straffetollen inngår.

Den amerikanske eksporten til Kina falt med 18,9 prosent i årets tre første måneder. USAs import fra Kina falt med 13,9 prosent, ifølge offisielle statistikker. Det amerikanske handelsunderskuddet var på 80 milliarder dollar i kvartalet.

Endret handelsstruktur

Importører i USA og Kina er blitt tvunget til å finne alternative leverandører for å unngå straffetoller på inntil 25 prosent.

Kina har mistet eksport av elektronikk, elektrisk utstyr og møbler. For USA er eksportører av soyabønner, passasjerfly og korn de største taperne.

«Vietnam er uten tvil den største vinneren med en økning tilsvarende 7,9 prosent av bruttonasjonalprodukt fra handelsavledningen», skriver Nomura. På de neste plassene følger Taiwan, Chile, Malaysia og Argentina.

Det er amerikanske selskaper som har valgt å finne samarbeidspartnere i Vietnam til produksjon av mobiltelefoner, datautstyr, møbler og komponenter. Over fem prosent av den økte eksporten ender opp i USA.

«Tredjeland vant mer fra amerikanske importerstatninger enn import fra Kina. Asiatiske land har tjent mer på økt amerikansk import, mens søramerikanske har tjent mer på den kinesiske. Europa har i liten grad opplevd denne effekten», skriver Nomura.

Portugal, Frankrike og Norge er blant en håndfull europeiske land som kommer positivt ut av handelskrigen. Norge ligger på en 21. plass og den økte eksporten utgjør 0,16 prosent av verdiskapingen i 2019 – først og fremst fra økt import av olje, turbiner og aluminium.

Nedjusterer global vekst

Verdensbanken har foretatt den største nedjusteringen av de økonomiske vekstprognosene på tre år. Handelskrigen, brexit og økende gjeld har ført til at globale investeringer har falt og verdenshandelen svekkes.

Den økonomiske veksten for verdensøkonomien nedjusteres fra 2,6 til 2,3 prosent for 2019. Dette er den svakeste veksten siden 2016.

«Internasjonal handel og investeringer har vært svakere enn ventet ved inngangen til året. Den økonomiske aktiviteten i industriland – spesielt i euroregionen, flere større fremvoksende økonomier og utviklingsøkonomier – har vært lavere enn antatt», skriver Verdensbanken i rapporten «Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment».

Gjelden øker over store deler av verden og veksten i verdenshandelen nedjusteres fra 3,6 prosent til 2,6 prosent for 2019.

– En sterkere økonomisk vekst er nødvendig for å redusere fattigdom og forbedre levestandarden. Den nåværende økonomisk drivkraften er svak. Høyere gjeld og lav investeringsvekst i utviklingsøkonomier holder land tilbake slik at de ikke oppnår potensialet sitt, sier Verdensbankens president David Malpass i en uttalelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.