Xi Jinping sikret seg en historisk tredjeperiode som leder for det mektige kommunistpartiet i fjor høst. Under den kommende Folkekongressen, som starter i helgen, vil han formelt bli utnevnt til president for fem nye år. Han setter inn et nytt økonomisk team.

På torsdag lovte Xi, som er den mektigste lederen Kina har hatt siden Mao Zedong, at kommunistpartiet planlegger «omfattende endringer».

– Hovedprioritet under Folkekongressen vil bli å legge en kurs på kort og lang sikt, og prøve å overbevise innenlandske og utenlandske investorer om at det eksisterer en vei for en langsiktig økonomisk vekst, sier professor Victor Shih ved University of California, San Diego, til Financial Times.

Avgjørende begivenhet

Kina har lagt bak seg tre turbulente år med pandemi, stengte grenser og en økonomi som i 2020 og 2022 hadde den laveste veksten i bruttonasjonalproduktet siden midten av 1970-tallet. Fjorårets vekst på tre prosent er to prosentpoeng lavere enn myndighetenes mål for året.

Det er store problemer i viktige deler av økonomien som ikke er løst, blant annet eiendomssektoren. Parallelt med dette foregår det en omfattende justering i de globale produksjons- og forsyningskjedene, hvor selskaper ønsker å flytte produksjonen vekk fra Kina.

– Kinas årlige toppmøte er både en politisk og økonomisk begivenhet. Det vil sette den geopolitiske agendaen så vel som økonomiske mål og politikk, sier sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i en ny rapport.

Hun tror at det vil bli lagt hårete vekstmål for verdens nest største økonomi i år under toppmøtene, hvor både Folkekongressens rundt 3000 delegater samles, og Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse (CPPCC) møtes.

– Vi venter at det mest iøynefallende målet i år vil være bnp-veksten. Det vil sannsynligvis bli lagt på mellom 5,5 og seks prosent. Dette vil ikke være enkelt å oppnå, selv om Kina gradvis er i ferd med å reise seg. Utfordringen vil komme fra svekkede, internasjonale markeder, noe som kan påvirke eksporten og produksjonsaktiviteten knyttet opp mot eksport, sier sjeføkonomen.

ING venter at den økonomiske veksten blir på fem prosent i år, men den kan havne på 5,5 prosent hvis det private forbruket og arbeidsmarkedet holder seg sterkt.

– Viser ikke tegn til å vakle

De siste anslagene fra nesten 20 internasjonale finansinstitusjoner og analyseselskaper viser at det ventes en vekst på mellom 4,5 prosent og 5,8 prosent. Société Générale er mest optimistisk, mens BNP Paribas har lagt seg nederst. Konsensus er på 5,2 prosent, ifølge CNBC.

«Et oppsving i eiendomsmarkedet og avslutningen på nullsmittestrategien vil støtte opp rundt den kinesiske veksten», skriver Société Générale.

Den skandinaviske finansinstitusjonen SEB mener eiendomsmarkedet i Kina fortsatt er nedtrykt, til tross for at prisene stabiliserte seg i januar. Eiendomssektoren har tradisjonelt utgjort nesten 30 prosent av verdiskapingen i Kina.

– Mange boligeiere nedbetaler eksisterende boliglån tidligere for å redusere renteutgiftene. Hvis tilliten ikke kommer tilbake, er det en risiko for at husholdningene bruker penger på å nedbetale lån fremfor å øke det private forbruket av varer og tjenester, skriver Eugenia Victorino, som er leder for Asia-strategi hos SEB, i en ny rapport.

Hun mener at vekstmålene den kinesiske ledelsen legger frem under de to toppmøtene vil vise hvor mye de prioriterer den innenlandske etterspørselen. De siste rapportene for februar viser overraskende høy aktivitet i industrien og tjenesteytende sektor.

– De har minnet oss om at den kinesiske oppgangen ikke viser tegn til å vakle, skriver Victorino.

Utskiftinger i toppen

Det vil også bli store utskiftinger i den kinesiske regjeringen og kommunistledelsen. Statsminister Li Keqiang forsvinner. Den fraksjonen han har ledet ble fullstendig utradert under Kinas 20. partikongress i oktober.

Den mest sannsynlige etterfølgeren er Li Qiang. Han spilte en nøkkelrolle under pandemien og har vært leder for kommunistpartiet i Shanghai. Han rykket opp som fast medlem i det mektige politbyrået. Han jobbet under president Xi i Zhejiang-provinsen fra 2004 til 2007.

En ny rapport fra den amerikanske finansinstitusjonen Citigroup identifiserer tre «piler» for den kinesiske økonomien under Li Qiang, basert på jobben han har gjort i finansbyen Shanghai og andre provinser han har erfaring fra de siste 20 årene.

De mener han vil utvikle privat sektor, tiltrekke større, utenlandske investeringer til Kina og fremme en oppgradering av den kinesiske industrien. Dette er spesielt viktig, da USA og Kina er inne i en dyp teknologikonflikt.

INGs sjeføkonom for Kina viser til at kommunistledelsen har vært svært opptatt av å bli selvforsynt med teknologi i møter som har vært avholdt nylig.

– Teknologikrigen med USA er fortsatt utfordrende for Kina. Det er usikkert hvordan dette vil skade Kina og verdensøkonomien i år. Avskrekkingseffekten av å hindre Kina fra å få tilgang til avansert teknologi, og hva det betyr for den globale økonomien, kan ikke overses. Ødeleggelsene fra dette vil komme tilbake til den kinesiske økonomien som en ond sirkel, skriver Iris Pang hos ING.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.