IMF har kommet med sin halvårsoppdatering og utsiktene for 2020 er svært dystre for hele verden.

IMFs økonomer tror Norge vil havne i en dyp resesjon med en 6,3 prosent nedgang i den økonomiske aktiviteten i 2020. Arbeidsledigheten i 2020 vil havne på 13 prosent. Dette er den høyeste ledigheten av de nordiske landene – og verre enn Tyskland, Italia og Irland.

«Vi har tidligere vist til muligheten for et pandemiscenario i økonomiske diskusjoner, men ingen av oss har hatt en meningsfull forståelse av hvordan det ville se ut og hva det ville bety for økonomien,» skriver IMF i rapporten.

– Som i en krig

Ifølge IMFs analyser er verdensøkonomien på vei inn i en resesjon som kun kan sammenlignes med depresjonen på 1930-tallet («The Great Depression»). Koronaviruset har på svært kort tid spredt seg til alle land i verden. Over to millioner er bekreftet smittet.

«Dette er en krise som ingen andre», åpner IMF i forordet på rapporten, som ble lagt frem tirsdag.

Produksjonsfallet forbundet med helsekrisen og restriksjoner som er innført vil sannsynligvis overgå hva som utløste finanskrisen i 2007/08 («The Great Recession»).

«Som i en krig, eller en politisk krise, er det fortsatt en stor usikkerhet rundt varigheten og intensiteten fra sjokket,» skriver IMF.

Næringsminister Iselin Nybø mener vi er avhengige av myndigheter som legger til rette.

– Vi ser at de fleste landene som IMF regner med blir hardest rammet økonomisk er viktige handelspartnere for Norge, som USA, euroområdet og Storbritannia. For at verdiskapningen skal kunne ta seg opp igjen er vi helt avhengig av at myndighetene verden over bidrar til å legge til rette for at næringslivet og bedriftene kommer seg gjennom denne krisen, sier hun.

«The Great Lockdown»

De verktøyene og tiltakene som ville ha fungert under en finanskrise eller andre typer sjokk til økonomien, vil ikke fungere nå.

«I vanlige kriser vil beslutningstagere forsøke å oppmuntre til økonomisk aktivitet ved å stimulere til økt etterspørsel så raskt som mulig. Under denne krisen er det nødvendig å innføre restriksjoner. Dette gjør det vanskeligere å øke etterspørselen, og for de fleste berørte bransjer er det uønsket,» skriver IMF.

IMF mener det er svært sannsynlig at verdensøkonomien vil få den verste resesjonen siden depresjonen på 1930-tallet i krisen som de har gitt navnet «The Great Lockdown» (den store nedstengningen).

Gradvis oppgang i 2021

«Det er ventet en gradvis oppgang i 2021 med en høyere trendvekst, men nivået vil fortsatt være lavere enn før koronaviruset,» skriver IMF.

De understreker at det er «betydelig usikkerhet» rundt hvor sterk oppgangen i 2021 vil være og viser til en rekke hendelser som kan forlenge krisen.

«Det er mulig, og kanskje sannsynlig, med mye dårligere vekstutsikter. Dette kan skje hvis pandemien og restriksjonene varer lenger, at fremvoksende- og utviklingsøkonomier rammes enda hardere, at de stramme økonomiske forholdene vedvarer eller det oppstår omfattende skadevirkninger på grunn av permanente bedriftsnedleggelser og langvarig arbeidsledighet», skriver IMF.

Nybø mener alle må bidra.

– Norske myndigheter har levert flere krisepakker for næringslivet de siste ukene nettopp for å avlaste næringslivet økonomisk. Vi har blant annet opprettet en kontantstøtteordning for kriserammede bedrifter, gjort endringer i permitteringsregelverket og innført betalingsutsettelser. Myndighetene skal gjøre vår del av jobben for å komme oss gjennom denne krisen, men det er viktig å understreke at alle deler av det norske samfunnet må bidra, sier ministeren.

I motsetning til depresjonen på 1930-tallet eksisterer det internasjonale og regionale institusjoner som kan hjelpe land med likviditet. Det er også inngått samarbeid mellom sentralbanker, blant annet i Asia, som sørger for at land har tilgang til valuta.

«Det økonomiske landskapet vil bli betydelig endret gjennom denne krisen og muligens etter, med større involvering fra stater og sentralbanker i økonomiene,» skriver IMF.

– Grunn til optimisme

IMFs tverrfaglige ekspertteam mener at multilateralt samarbeid, både med deling av informasjon og utvikling av behandlingsmetoder og vaksiner, vil være løsningen til å få kontroll med koronavirusutbruddet.

«Både rike og fattige land må få umiddelbar tilgang til behandlingsmedikamenter og vaksiner,» skriver IMF.

Til tross for svært dystre prognoser for verdensøkonomien, er ikke alt bekmørkt.

«Det er mange grunner til optimisme til tross for de dystre omstendighetene. I land med større smitteutbrudd er det en nedgang i nye tilfeller etter at det er innført sosial distansering», skriver IMF.

De viser også til «et enestående tempo» i arbeidet med å finne behandlingsmetoder for smittede og utvikling av vaksiner.

«Det gir et håp,» skriver IMF.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.