De siste oppdaterte oversiktene fra Johns Hopkins University viser at over en million mennesker er bekreftet smittet fra koronaviruset og 53.000 mennesker er døde. USA, Italia, Spania og Tyskland ligger på toppen av oversikten – fulgt av Kina.

Det siste døgnet er 1169 døde i USA. Dette er det høyeste dødstallet som er registrert i noe land på 24 timer siden den koronapandemien startet. Italia hadde 969 døde den 27. mars.

Ifølge AP vil Det hvite hus anbefale at munnbind brukes til å dekke nese og munn når en forlater hjemmet. Medisinske masker vil være forbeholdt de som har direkte kontakt med de syke.

I asiatiske land er dette vanlig. Verdens helseorganisasjon (WHO) har flere ganger sagt dette ikke er nødvendig for friske mennesker.

Amerikansk etterretning påstår at Kina ikke har innrapportert det reelle antallet smittede eller døde. Denne påstanden har fått Kina til å reagere kraftig. Kinas USA-ambassade avviser påstandene i rapporten, som Bloomberg var først til å referere til på onsdag.

«Dette er et avskyelig forsøk på å sette politiske interesser over menneskeliv», skriver ambassaden i en uttalelse til CNBC.

Flatere smittekurve

Kina la frem bedre enn fryktede aktivitetsindekser for mars måned, noe som blir sett på som positivt. Samtidig øker antall som nye arbeidsledige i store deler av verden til rekordnivåer. USA kommer med månedsrapporten på fredag.

Finansinstitusjonen ING forsøker å se 18 måneder frem i tid.

«Når ting beveger seg så raskt må foreta en vurdering basert på scenarioer og ikke gi inntrykk av at vi vet hvordan økonomien vil utvikle seg det neste halvannet året», skriver ING.

INGs hovedscenario, som ble oppdatert på torsdag, tar utgangspunkt i at nedstengning av økonomiene fører til en flatere smittekurve, men at den ikke forsvinner helt de neste månedene.

«Gitt de sosioøkonomiske spenningene og den betydelige økonomiske nedgangen, vil de første europeiske regjeringene begynne å lempe på tiltakene i slutten av april. Andre vil følge etter i mai. Situasjonen vil normaliseres gradvis, og sosial distansering vil fortsette minst gjennom hele sommeren», skriver INGs sjeføkonom Carsten Brzeski i rapporten.

Fortsatt restriksjoner

En del av dem som har kan ha hjemmekontor vil fortsette med dette i «overskuelig fremtid». Det vil fortsatt være restriksjoner på internasjonal luftfart. Kafeer, restauranter og kinoer vil begynne å åpne, men med innføring av strenge regler om å holde avstand.

Hovedscenarioet forutsetter mer omfattende testing, noe som gjør at land vil være bedre forberedt hvis det kommer et nytt utbrudd mot neste vinter. En vaksine kan være klar mot slutten av året, men ikke tilgjengelig for store befolkningsgrupper før i 2021.

Helsesektoren vil også ha opparbeidet utvidet kapasiteten, funnet bedre behandlingsmåter for pasienter og er bedre forberedt hvis koronapandemien blusser opp igjen.

Slår hovedscenarioet til, vil den økonomiske aktiviteten i USA i 2020 falle med syv prosent, i eurosonen med fem prosent, Storbritannia med 6,1 prosent og Japan med 4,9 prosent. Kina vil få en vekst på fire prosent i år.

I det «beste» scenarioet følger vestlige land etter Kina og får kontroll med utbruddene, det vil vise seg at mange har hatt sykdommen og opparbeidet immunitet og kontrolltiltakene har vist seg å være effektive. Slår dette til vil en normalisering komme i slutten av april.

– En utenkelig resesjon

Det verste scenarioet forutsetter at dagens situasjon vil vedvare til i alle fall slutten av 2020, det tar tid før en vaksine kommer og de som har hatt sykdommen utvikler ikke en immunitet, og viruset viser tegn til å mutere. Denne «L»-utviklingen er hva alle frykter.

«I dette scenarioet vil de fleste økonomier gjennomgå en nesten utenkelig resesjon i andre kvartal 2020 med en kvartalsjustert nedgang i den økonomiske aktiviteten på rundt 50 prosent. Året 2020 vil gå inn i historiebøkene med tidenes verste resesjon. De fleste land vil få en tosifret nedgang i veksten», skriver ING.

Hvis dette skjer, vil de fleste økonomiene ikke komme tilbake til 2019-nivåer før i 2023.

«Det er selvfølgelig ikke mulig å forutsi hva som vil skje med disse scenarioene, men vi håper de gir en måleenhet for ytterpunkter og midten», skriver INGs sjeføkonom

Skiftende episenter

Det tok under en måned å tidoble antall smittede fra 100.000 smittede. I januar og februar var Kina episenteret for utbruddet før det skiftet til Europa i mars. Nå er det USA som har flest antall bekreftet smittede.

– Episenteret vil skifte hele tiden. Vil det bevege seg til Sør-Asia? Til Afrika eller Sør-Amerika? Vi vet ikke akkurat nå, men det er en reell risiko for at episenteret vil fortsette å forflytte seg, og det kan også flytte seg til Øst-Asia, sier dekan Teo Yik Ying ved Saw Swee Hock School of Public Health, som er en del av National University of Singapore, til CNBC Asia.

Han frykter at en ny bølge skal ramme land som har klart å stabilisere smitten. I Singapore, Hongkong og Japan er det en økning i antall smittede. Dette skal i all hovedsak komme fra egne innbyggere som har returnert til hjemlandene fra USA og Europa.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.