Mens hele den vestlige verden har innført sanksjoner mot en rekke russiskproduserte varer, har afrikanske land og land i Midtøsten vært tilbakeholdne. Mange av landene er rett og slett for avhengig av russisk og ukrainsk korn, hvete og andre landbruksprodukter.