I erklæringen uttrykkes «dyp bekymring» for freden og sikkerheten i Ukraina.

– Sikkerhetsrådet minner om at alle medlemsland gjennom FN-charteret har forpliktet seg til å løse internasjonale konflikter på fredelig vis, heter det videre.

Deretter uttrykker Sikkerhetsrådets medlemmer sterk støtte til FNs generalsekretær António Guterres' innsats for å finne en fredelig løsning i landet.

Også Russland stemte for erklæringen, som dermed ble vedtatt av alle medlemmene av rådet.

Første Ukraina-erklæring

Erklæringen skal være den første som vedtas av Sikkerhetsrådet siden Russland startet sin invasjon av Ukraina.

En formulering som uttrykte støtte til Guterres rolle som megler, som var med i et tidligere utkast, skal ha blitt fjernet fra den endelige versjonen.

Russland er et av de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet og har dermed vetorett. Et annet Ukraina-forslag ble fredag stanset av den russiske delegasjonen. Denne teksten fordømte invasjonen og krevde at Russlands styrker trekkes ut av Ukraina.

– Full støtte

– Krigen i Ukraina forårsaker utenkelig lidelser for hele landets befolkning. Millioner av ukrainere trenger desperat humanitær beskyttelse og hjelp, sa Norges FN-ambassadør Mona Juul, som sammen med Mexicos FN-ambassadør Juan Ramon de la Fuente holdt en kort pressekonferanse etter sikkerhetsrådsmøtet fredag.

– Det er viktig at FNs generalsekretær har full støtte fra Sikkerhetsrådet i sin innsats for å finne en fredelig løsning på krigen i Ukraina, fortsatte hun, og føyde til at FN og internasjonale og nasjonale partnere gjør en «heroisk innsats» for å støtte det ukrainske folket.

– Begge våre land ber om umiddelbar stans i kampene, sa de la Fuente.

Oppnådde det Sikkerhetsrådet ikke har klart

I begynnelsen av mars vedtok FNs ekstraordinære generalforsamling en resolusjon om å fordømme og kreve stans av Russlands invasjon av Ukraina.

Før avstemningen anklaget Russland Vesten for å benytte seg av «åpne og kyniske trusler» for å få FNs medlemsland til å stemme for resolusjonen. De oppfordret alle land til å stemme imot.

141 land endte med å stemme for resolusjonen, mens 35 avsto fra å stemme. Totalt fem land stemte imot. I tillegg til Russland var disse Syria, Nord-Korea, Hviterussland og Eritrea.

Generalforsamlingen er det eneste organet i FN hvor absolutt alle medlemsland er representert. Alle land har én stemme hver, uansett hvor stort landet er, og hver stemme teller like mye.

Vedtak krever som regel alminnelig flertall, men ved viktige spørsmål som fordømmelsen av invasjonen av Ukraina er det nødvendig med to tredels flertall.

I motsetning til i Sikkerhetsrådet, åpner ikke Generalforsamlingen for veto. Dette forklarer også hvorfor Generalforsamlingen oppnådde det Sikkerhetsrådet så langt ikke har klart; å fordømme invasjonen av Ukraina. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.