– Jeg mener vi bør vise forsiktighet med bitcoin, sa Hammond til Bloomberg TV på sidelinjene til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos i Sveits torsdag.

– Muligens vil det være nødvendig å se på hvordan vi kan regulere dette markedet før omfanget av utestående bitcoin i omløp blir så stort at det utgjør en viktig del av verdensøkonomien. Vi har ikke kommet dit ennå, men vi kan havne der snart, sa statsråden.

Bitcoin er den største av svært mange kryptovalutaer. Kryptovalutaer fungerer uavhengig av myndigheter og bankvesen, og baserer seg i stedet på blokkjedeteknologi, en form for verifisering som skjer ved bruk av datamaskiner.

– Det som er virkelig viktig, er at vi ved å regulere kryptovalutaer ikke på uaktsomt vis legger bånd på selve teknologien som ligger til grunn, blokkjedeteknologien, som har en bredere og viktigere anvendelse, sa Hammond.

– Dette må gjøres på internasjonalt nivå og blir selvsagt tema på G20-møtet i Argentina, la han til.

Tidligere denne måneden uttalte Frankrike og Tyskland at de to landene vil foreslå regulering av bitcoin på G20-møtet. G20-gruppen er et samarbeidsforum bestående av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har også uttalt seg positivt om blokkjedeteknologi.(Vilkår)

Dette forventer de av Donald Trumps besøk i Davos
Hør forventningene til den amerikanske presidenten som besøker World Economic Forum i Sveits.
01:54
Publisert: