Den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyn sier at angrepene juridisk sett er tvilsomme. Han ber om lovgiving som i fremtiden vil hindre regjeringer i å delta i militære angrep uten på forhånd å hente inn støtte fra de folkevalgte.

– Jeg mener at Parlamentet skulle ha blitt konsultert og fått anledning til å stemme over saken. Statsministeren i Storbritannia er ansvarlig overfor Parlamentet, ikke den amerikanske presidentens forgodtbefinnende, skriver Corbin i et brev til May.

Statsministeren skulle mandag redegjøre i Parlamentet for regjeringens beslutning.

I Frankrike blir president Emmanuel Macron utsatt for lignende kritikk, både fra egne rekker og fra opposisjonen. Macron sier imidlertid at det ligger innenfor presidentens konstitusjonelle makt å fatte slike beslutninger.

På en pressekonferanse i Paris mandag sa Macron at Frankrike hadde handlet i full overensstemmelse med folkeretten.

Flere juseksperter mener imidlertid at rakettangrepet var i strid med folkeretten og viser blant annet til at det manglet et vedtak i FNs sikkerhetsråd som kunne gitt angrepet et folkerettslig grunnlag.(Vilkår)

- Vi har daglige forhandlinger med myndighetene i Pará
Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg forteller hva selskapet nå gjør for å løse opp i Alunorte-problemene.
01:19 Min
Publisert: