Nasjonal front har slitt med indre strid og fallende oppslutning den siste tiden, og i mars kunngjorde partilederen opprydding og reformer.

Marine Le Pen foreslo også å endre partiets navn til Rassemblement National, Nasjonal samling, og et forslag om dette ble sendt ut på uravstemning blant medlemmene.

Fredag opplyste Le Pen at over 80 prosent har stemt for navnebyttet, som dermed er et faktum.

Norge har for øvrig også hatt et parti med samme navn, dannet av Vidkun Quisling i 1933. Da Tyskland invaderte i 1940 var dette nasjonalsosialistiske og fascistiske partiet det eneste som ble tillatt.(Vilkår)