– Det er én sak Nato må levere på. Og det er solidaritet. Den ene saken som er viktigere enn alle andre, er at alle de 29 medlemmene i Nato må stå sammen som én, sier Lute i et intervju med NTB foran Natos toppmøte i Brussel.

Alle detaljene, som de vedtakene stats- og regjeringssjefene skal gjøre om Natos kommandostruktur, om byrdefordelingen i alliansen og om utvikling av ny forsvarskapasitet, er egentlig bare vedlikeholdsarbeid, mener han.

– Det som virkelig teller, er å vise solidaritet, sier Lute.

– Dette er grunnleggende fordi selve kjernen i Nato, artikkel 5, forutsetter solidaritet. Artikkel 5 i Nato-traktaten sier at et angrep på én skal anses som et angrep på alle. Og det krever samhold. Det krever solidaritet.

Troverdig avskrekking

Den tidligere Nato-ambassadøren får støtte fra Atlanterhavskomiteens leder Kate Hansen Bundt.

Hun mener det er et alvorlig problem at Nato i dag fremstår som splittet.

– Det viktigste for Nato som militærallianse er evnen til troverdig avskrekking, sier Bundt til NTB.

– Avskrekking består egentlig i at en fiende tror på at denne militæralliansen står samlet og evner å gjøre det den truer med å gjøre. Det vil si artikkel 5 og at man er villig til å forsvare hverandre i siste instans, sier hun.

Bundt mener oppfatningen av samholdet i alliansen en viktig ingrediens i Natos avskrekkende rolle.

Mener handling teller mest

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier seg enig i at avskrekking henger sammen med det inntrykket andre sitter igjen med.

– Men det aller viktigste er hva vi faktisk gjør, sier Stoltenberg.

– Og det vi faktisk gjør, er å gjennomføre den sterkeste forsterkningen av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt. Vi øker nærværet av amerikanske Nato-soldater i Europa. Vi moderniserer forsvarene våre, investerer mer og øker reaksjonsevnen. Det er ting som faktisk skjer.

Stoltenberg fremhever det han kaller «hverdagspolitikken» i Nato.

– Vi leverer Nato. Det er enda viktigere enn ord, selv om ord er viktige, sier han.

Håper på rutinemøte

Lute var president Barack Obamas mann i Nato. Han ble skiftet ut da Donald Trump overtok som president. Men amerikaneren holder seg fortsatt godt orientert.

Lute sier han føler seg trygg på at USA og Europa vil klare å finne sammen på toppmøtet, til tross for den nervøsiteten som har preget oppkjøringen.

– Det viktigste for Nato er at hvis det finnes uenighet, så må denne uenigheten holdes bak lukkede dører og diskuteres internt mellom de 29 medlemslandene, sier han.

Lute mener toppmøtet egentlig bør ses på som en helt ordinær hendelse – som noe Nato holder jevnlig, vanligvis med omtrent to års mellomrom, akkurat som det også holdes regelmessige møter på ministernivå.

– Det er et rutinemøte for en allianse som har vært der i lang tid. Det er slik jeg mener man bør se på dette toppmøtet.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: