– Utfordringene for Nato endrer seg med nye utfordringer, og mange ting endrer seg samtidig: Vi har et mer selvhevdende Russland, usikkerhet og terror nær våre grenser og ytterligere spredning av masseødeleggelsesvåpen, sier Stoltenberg.

Han talte mandag på den årlige sikkerhetskonferansen til Den norske Atlanterhavskomité i Oslo.

– Vi står overfor en mer krevende sikkerhetspolitisk virkelighet. Verden er blitt farligere, men samtidig har Nato blitt sterkere, sa Stoltenberg.

– Tre av de viktigste oppgavene Nato står overfor for å håndtere en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, er å styrke vårt kollektive forsvar hjemme, håndtere kriser og usikkerhet ute, og vi må styrke det transatlantiske båndet, sa han.

Ikke kald krig

Stoltenberg overtok som NATO-sjef omtrent samtidig med at Russland annekterte Krimhalvøya fra Ukraina, noe som har preget hele hans periode.

I Oslo slo han fast at Nato ikke ønsker noe nytt våpenkappløp med Russland eller en ny kald krig. Tvert imot ønsker Nato dialog, og han understreket at det ikke er noen motsetning mellom styrke og fasthet på den ene siden og dialog på den andre.

– Det er bred enighet i Nato om at dialog med Russland er noe vi trenger, sa han, og viste også til erfaringer fra Norge.

Stoltenberg sier Nato er opptatt av å styrke sitt kollektive forsvar på en «proporsjonal, defensiv og forholdsmessig måte».

Lokal kapasitet

Nato har de siste årene lagt mer vekt på sine nærområder, men Stoltenberg understreker at alliansen må forberede seg på å håndtere kriser utenfor eget territorium også i fremtiden.

Han viser til at Nato nå vil legge mer vekt på å bygge opp lokal kapasitet som kan gjøre jobben, fordi det over tid er mer virkningsfullt og varig og for å stabilisere Natos ustabile nærområder.

Stoltenberg fremholdt at de 16.000 NATO-soldatene i Afghanistan nå deltar i en trenings- og opplæringsoperasjon.

– Afghanistan gjør selve jobben. Det er en tenkning at det over tid vil gi større resultater, sa Stoltenberg.

(©NTB)(Vilkår)

Stein Erik Hagen vil plante kunstig, lysende tre midt i Oslo
Kunstinstallasjonen er mer enn tre etasjer høy og har tusenvis av programmerbare LED-lys.
02:05
Publisert: