– Fordommene brer om seg. Politikken vår ser ut til å bli stadig mer preget av konspirasjonsteorier og fabrikasjoner, sa Bush i en tale i New York torsdag.

Selv om han ikke nevnte Donald Trump ved navn, blir talen sett på som et sviende oppgjør med den nåværende presidenten.

– Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.

– Argumenter blir altfor lett til fiendskap, uenighet vokser til umenneskeliggjøring, fortsatte han.

Bush gikk hardt ut mot Trump-administrasjonens forsøk på å stenge grensene for folk fra flere land.

– Vi har glemt den dynamikken som immigrasjon alltid har brakt med seg, sa Bush, som ikke la skjul på at han misliker utviklingen.

– Det kan til tider se ut som om de krefter som skaper avstand mellom oss, er sterkere enn de krefter som binder oss sammen, sa Bush i talen.

– Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann. Isolasjonistiske holdninger er tilbake, og vi glemmer at vår sikkerhet trues av kaos og fortvilelse på fjerntliggende steder, sa den tidligere presidenten.(Vilkår)

Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: