Det nye FN-panelet, som skal belyse ulike aspekter ved digitalisering, skal kun møtes to ganger ansikt til ansikt. Resten skjer, som seg hør og bør, digitalt.

– Som et av de fremste digitaliserte samfunnene i verden har Norge mye å tilføre diskusjonen om digital utvikling. Blant annet har vi en sterkt utviklet offentlig sektor, der løsninger som Altinn er noe resten av verden misunner oss, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

I underkant av 20 personer deltar i panelet. I spissen står blant andre Alibaba-grunnlegger Jack Ma og Melinda Gates, filantrop, tidligere Microsoft-leder og kona til Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Oppfordrer til snarveier

Før turen går til New York, står Arendalsuka for tur. Der har utviklingsministeren blant annet lansert en ny strategi for digitalisering av teknologi for utviklingssamarbeidet, sammen med Unicef og Telenor.

– Verden vil ikke nå bærekraftsmålene innen 2030 uten digitale løsninger. Digitalisering kan gi betydelig bedre og raskere resultater for hver bistandskrone vi bruker, sier Astrup.

Målet er at teknologien skal bli en obligatorisk del av bistandsarbeidet, der norsk næringsliv er tiltenkt en nøkkelrolle. Astrup mener mulighetene for å bidra er mange.

– Etablering av mobile betalingsløsninger, i stedet for å utvikle egne bankfilialer i alle landsbyer, er et eksempel på hvordan andre land kan «hoppe over» utviklingstrinn vi selv har måttet gå igjennom. Det kan både skape jobber, skatteinntekter, muligheter for lån, og hindre korrupsjon. Eksempelvis snakket jeg med finansministeren i Ghana, som fortalte at båtene på vei til Accra klaget på at havneavgiften hadde økt. Den hadde ikke økt, men de hadde begynt å kreve den inn. Årsaken var tilgang på en digital betalingsløsning som både sikret at avgiften ble betalt og at den ikke kom på avveier. Det ligger et uforløst potensial i en rekke sektorer, sier han.

– Hvordan skal en måle om en har lykkes med en slik bred strategi?

– Den digitale innsatsen må vurderes etter samme kriterier som annen bistand. Vi må hele tiden spørre oss som digitale løsninger kan føre til merverdi. Kan prosjektet bli bedre med et digitalt komponent? Kan vi legge solceller på taket når vi bygger opp en skole etter et jordskjelv, og dermed gjøre det mulig å bruke digitale læremidler, spør Astrup.

Penger kan ha gått tapt

Et ledd i strategien er også å gjøre bistandspolitikken mer offentlig hjemme. Derfor vil departementet blant annet etablere en resultatportal om alle norske bistandsprosjekter, der hvem som helst kan gå inn og se effektene av bistandsmidlene.

– Der skal all offentlig informasjon om prosjektet fremgå. I tillegg vil den inneholde informasjon om vi nådde eller ikke nådde målene. Forhåpentlig vil det føre til en mer åpen debatt av utviklingspolitikk, sier Astrup.

– Har det tidligere blitt kastet bort mye penger ved å ikke tenke sånn?

– Jeg tror i hvert fall vi kunne fått mye mer ut av hver krone brukt hvis vi hadde en mer systematisk holdning til digitalisering tidligere.

«For tynt»

Meningene om bistandsarbeid har vært mange, også i løpet av Astrups korte tid i statsrådsstolen. På hjemmebane har det vanket kritikk etter den planlagte reformen av Norad, der Norad er foreslått å gjøres om til å drive med teknisk tilskuddsforvaltning, utbetalinger, kontroll, evalueringer og rapportering, blant annet for å unngå uklare roller og dobbeltarbeid overfor UD. Første rapport om dette arbeidet skal foreligge i høst.

– Hva slags kritikk mot norsk bistandsarbeid har du mest forståelse for?

– Vi har nok spredt oss for tynt tidligere, over for mange områder, for mange land og for mange partnere. Det har vi gjort noe med. Vi hadde over 7000 avtaler i 2013, mens vi nå er nede i om lag 3000.

– I strategiplanen heter det at «digitalisering av bistand ute gir ikke mening uten samtidig å digitalisere forvaltningen hjemme». På hvilke områder har vi mest å gå på selv?

– Vi ser blant annet at vi ikke er helt i mål med digitaliseringen i justis- og helsesektoren – men det er ikke hovedsakelig mitt ansvar!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Disse to tjener på Sandbergs avgang
Den enes Iran-ferie, den andres opprykk, kommenterer politisk redaktør i DN, Kjetil B. Alstadheim.
01:47
Publisert: