Norsk bistand nyter stor støtte i befolkningen og de politiske partiene. Hvert år bruker vi om lag én prosent av brutto nasjonalprodukt på prosjekter for trengende fra alle verdens hjørner. I 2022 er budsjettet på 44,5 milliarder kroner. Men hjelper det?

– Det er et tankekors at vi har masse kunnskap i bistanden om hva som fungerer og ikke fungerer. Men vi har ingen lang tradisjon i norsk bistand for å nærmest lage en liste over det minst og mest effektive, sier sjefen i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), Bård Vegar Solhjell.