– Godkjenningen av enda en ulovlig og ond resolusjon om sanksjoner foreslått på vegne av USA, bekrefter for Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK) at veien vi har valgt, er helt riktig, heter det i en uttalelse fra det nordkoreanske utenriksdepartementet onsdag.

Videre i uttalelsen heter det at regimet vil «fordoble innsatsen lagt i å øke landets styrke for å kunne beskytte landets suverenitet og rett til å eksistere».

I den første uttalelsen tirsdag om sanksjonene som ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd dagen før, lovet Nord-Korea å påføre USA smerte.

– Nord-Koreas kommende tiltak vil få USA til å lide en større smerte enn noensinne i historien, sa Nord-Koreas ambassadør i Genève, Han Tae Song, under FN-konferansen om nedrustning tirsdag.

– Et veldig lite skritt

USA ønsket i utgangspunktet å stanse all oljeeksport til Nord-Korea, men måtte til slutt godta et svært utvannet utkast for å få Kina og Russland med.

Sanksjonene innebærer blant annet stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea, samt at oljeeksporten holdes på dagens nivå. I tillegg stanser verdenssamfunnet all eksport av tekstiler til landet.

– Vi mener dette bare er et nytt, veldig lite skritt, sa USAs president Donald Trump tirsdag.

– Disse sanksjonene er ingenting sammenlignet med det som til sjuende og sist må skje, la han til.

Presidenten utdypet ikke hva han mener bør gjøres videre i striden rundt Nord-Koreas våpenprogrammer.

Militærøvelser

Straffetiltakene er en reaksjon på at Nord-Korea nylig prøvesprengte det som skal ha vært en hydrogenbombe. USA mener at hardere sanksjoner vil tvinge regimet til å forhandle, mens Russland og Kina argumenterer for at også USA må jenke seg for.

De to landene har foreslått at USA stanser militærøvelsene med Sør-Korea mot at Nord-Korea stanser prøveutskytinger av raketter og prøvesprenginger av atomvåpen. Men USA har så langt avvist denne muligheten.

Da USA godtok å moderere sitt forslag til nye FN-sanksjoner, var det etter alt å dømme for å unngå at Kina eller Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet.

Trump har bekreftet at han satte pris på at sanksjonene ble vedtatt enstemmig.(Vilkår)

Ni år gamle Huang ble sendt 200 mil bort fra familien for å bli verdens beste
Hver dag spiller over 300 millioner kinesere nasjonalsporten bordtennis. Møt talentet Huang Tse Tien (9) på toppidrettsskolen Dongdan i Beijing.
03:13
Publisert: