Norske eksportører kan bli hardt rammet hvis EU øker sine egne tollsatser som svar på den nye ekstratollen i USA.

Det har fått regjeringen til å gå høyt på banen med krav om unntak. EUs handelskommissær Cecilia Malmström bekrefter nå at dette er en mulighet.

– Vi har samtaler med Norge om saken. Jeg snakket med Norges utenriksminister i forrige uke, sier Malmström til NTB.

Frykter omdirigering

EU er fortsatt langt unna en beslutning, understreker hun. Men den svenske EU-toppen er åpen for egne løsninger for Norge.

– Det er ikke helt umulig, ettersom vi har en spesiell avtale med Norge. Men vi er ikke der ennå, sier hun.

Det EU frykter, er at utenlandske produsenter skal begynne å omdirigere varene sine til europeiske markeder fordi den nye ekstratollen på stål og aluminium i USA gjør det mindre lønnsomt å eksportere dit.

Konsekvensen kan bli prisfall og redusert lønnsomhet for europeiske produsenter fordi EU oversvømmes av billig metall fra utlandet.

Norge står utenfor

EU har derfor begynt å overvåke handelen nøye. Viser det seg at mer stål og aluminium strømmer til europeiske land enn før, kan EU svare ved å jekke tollen opp.

Problemet for norske eksportører er at Norge står utenfor EUs tollunion. Det betyr at økte tollsatser i EU i utgangspunktet også vil ramme Norge.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener på sin side at Norge fortjener unntak hvis beskyttelsestollen blir en realitet. Hun begrunner dette med at Norge er med i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

– Det er noe som gir oss en unik stilling sammenlignet med andre tredjeland, sier Søreide til NTB.

Krever likebehandling

Søreide viser til at EØS-avtalen bygger på et prinsipp om like konkurransevilkår. Samtidig betaler Norge en betydelig kontingent for tilgangen til det indre marked, blant annet gjennom EØS-midlene, påpeker hun.

Norge har allerede tatt opp saken med både EU-kommisjonen og flere av EUs medlemsland. Norske diplomater mener de så langt har møtt forståelse for sine synspunkter.

Men saken har skapt hodebry i EU. Det skyldes blant annet bekymring for at et unntak for Norge kan komme i konflikt med kravet om likebehandling i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Den bekymringen avvises av Norge, som viser til at lignende unntak er blitt innvilget før.

EU er største marked

I USA ble de nye tollsatsene innført i mars. Ekstratollen ligger på 25 prosent for stål og 10 prosent for aluminium.

Norge har også bedt om unntak i USA. Uten hell.

Men den amerikanske ekstratollen har ingen stor økonomisk betydning. Kun 0,2 prosent av norsk eksport av stål og aluminium går til USA.

– Det er til EU den aller største eksporten av stål og aluminium går, sier Søreide.

Alt i alt eksporterer Norge stål og aluminium for nærmere 50 milliarder kroner i året.(Vilkår)

Annonsørinnhold: Bent Stiansen om fynsk mat
03:55
Publisert: