USAs president Donald Trump har tidligere truet med å innføre en ekstra straffetoll på ti prosent på kinesiske produkter verdt 200 milliarder dollar. Natt til onsdag kom bekreftelsen fra USA om at de er i ferd med å utarbeide en liste over produkter som skal ilegges straffetoll.

Et dominospill

På den foreløpige oversikten inngår også kinesisk sjømat.

– Dersom USA nå innfører ti prosent tilleggstoll på kinesisk sjømat vil dette kunne gi store konsekvenser for hele det globale sjømatmarkedet, sier direktør Sigmund Bjørgo hos Norges sjømatråd i Kina.

Sist fredag innførte Kina en 25 prosent straffetoll på amerikansk sjømat.

– Dette var den første dominobrikken for sjømathandelen, og kan føre til uante konsekvenser for det globale sjømatmarkedet, sier han.

Kina eksporterte sjømat for 169 milliarder kroner i fjor. USA var den nest største kjøperen av kinesisk sjømat – etter Japan, med rundt 15 prosent.

Bjørgo er bekymret for hva som skjer – også for norsk sjømateksport.

– Det er spesielt den norske hvitfiskindustrien som kan bli påvirket av den økte tollsatsen kortsiktig. Mye norsk hvitfisk blir foredlet i Kina før den blir eksportert til USA. Med økt toll vil etterspørselen etter norsk hvitfisk foredlet i Kina isolert sett kunne reduseres. Samtidig vil det amerikanske markedet etterspørre mer sjømat fra andre land enn Kina, og her kan Norge som verdens nest største sjømateksportør spille en nøkkelrolle, sier Bjørgo.

Kina og Norge er verdens to største fiskemateksportører.

– Det er for tidlig å si hvordan dette dominospillet vil ende – både for norsk, kinesisk og amerikansk sjømat. Men det er klart at usikre rammevilkår for global handel med sjømat er urovekkende for norsk sjømatindustri. Norge eksporterer 95 prosent av all sjømat som produseres. Vi er avhengig av åpne markeder og forutsigbare rammebetingelser, sier direktøren for Norsk Sjømatråd i Kina.

– Kinesisk hevnaksjon

Den siste straffetollen kommer i tillegg til straffetollen på 25 prosent som ble innført sist fredag på produkter verdt 34 milliarder dollar, og som skal øke til 50 milliarder dollar i løpet av juli måned. Kina har svart med samme mynt, og dette er årsaken til at USA trapper opp handelskrigen.

– I stedet for å imøtekomme våre bekymringer har Kina innledet en hevnaksjon mot amerikanske varer. Det kan ikke rettferdiggjøres, sier Robert Lighthizer, som er USAs handelsrepresentant og ansvarlig for gjennomføring av handelspolitikken i en uttalelse.

På den foreløpige listen inngår blant annet matvarer, kjemikalier og elektronikk. Listen skal ut på en høring i USA, men den amerikanske handelslobbyen er sterkt kritisk til hva som skjer.

– Presidenten har brutt løfter om å påføre Kina maksimal smerte og minimal smerte for forbrukerne. Det er amerikanske familier som blir straffet. Forbrukere, næringslivet og amerikanske arbeidsplasser som er avhengig av handel er i kryssilden i en global handelskrig, sier direktør Hun Quach hos Retail Industry Leaders Association i en kommentar til Reuters.

Største trussel siden 1930-tallet

Reaksjonene har ikke latt vente på seg i Asia. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt med to prosent ved åpning, men har tatt seg noe inn i løpet av formiddagen. Børsene i Shanghai, Shenzhen og Hongkong har falt med over 1,3 prosent.

Aksjekursen til handelsselskapet Li & Fung, som fungerer som et mellomledd mellom kinesiske fabrikker og amerikanske innkjøpsselskaper, har falt med fire prosent og er på det laveste siden 2001 ved Hongkong-børsen.

En rekke andre kinesiske selskaper har falt med over fem prosent, blant annet svineoppdrettsselskapet Hunan New Wellful og Shandong Denghai Seeds. Kobberprisen har falt med fire prosent og er på det laveste nivåer på ett år i asiatisk handel.

«Den globale handelen står foran den alvorligste trusselen siden USA innførte Smoot-Hawley-tollene på 1930-tallet. Dette førte til at den internasjonale handelen falt med nesten to tredjedeler», skriver direktør Stephen Kirchner ved fakultet for amerikanske studier ved University of Sydney i en kronikk.

Det kinesiske handelsdepartementet sier at Kina vil komme med mottiltak.(Vilkår)

På Kjøkkenbenken: Thermomix
Mathias Steinbru tester Thermomix
01:24
Publisert: