Ifølge et notat fra Utenriksdepartementet (UD) har Østerrike ytret et ønske om å redusere antall nasjonale rettsakter, som er juridisk bindende dokumenter. I den anledning ba landets ambassadør til Norge i sommer om en ryddesjau i avtaler mellom Norge og Østerrike.

Opprydningen gjelder eldre avtaler i perioden 1924–1932 «som av østerrikske myndigheter var vurdert som overflødige», heter det i notatet. På oppfordring fra østerrikerne, går UD derfor inn for å skrote fire avtaler.

Lovet personaliautveksling

Disse omhandler skatt på arv, tollfrihet for konsulatrekvisita, forkynnelse av rettsdokumenter og utveksling av sivilstandsdokumenter og valutaspørsmål ved import og eksportavtaler fra tiden før 1932, lyder det i oppsummeringen.

I tillegg foreligger det en avtale fra 1924 «vedrørende gjensidig utveksling av meddelelser om sinnssyke».

Avtalen over fem artikler pålegger den ene staten å varsle den andre om innleggelse, utskrivning og dødsfall knyttet til sinnssykdom, samt meddele personalia og opplysninger knyttet til sykdomsgrad og mulighet for hjemtransport, står det i dokumentet.

«Utenriksdepartementets vurdering er at de praktiske, konsulære behov som ble søkt løst ved avtalens inngåelse i dag er bedre ivaretatt av de generelle regler i wienkonvensjonen om konsulært samkvem av 1963, samt relevante bestemmelser i nasjonal lovgivning, slik som lov om utenrikstjenesten og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern», skriver UD.

«Skjer ikke ofte»

Selv om det gamle lovverket først formelt fjernes nå, sitter ikke departementet på arkivmateriale som sier hvor lenge avtalen om «sinnssyke» faktisk ble praktisert.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen forsikrer om at mye har endret seg.

– Før fremveksten av et sterkere multilateralt system etter annen verdenskrig hadde stater ofte behov for å ty til mer detaljert regulering av hvorledes stater skulle samarbeide om konsulær bistand, eksempelvis innen helse eller sivilrettslige spørsmål, sier han.

– Hvor vanlig er det at andre land ber om en «ryddesjau» i bilaterale avtaler på denne måten?

– Det skjer ikke ofte at land henvender seg til Utenriksdepartementet i slike saker, men vi er positive til at det ryddes opp i avtaler som ikke lenger antas å ha praktisk betydning, svarer kommunikasjonssjefen.

Fristen for å komme med innspill i sakens anledning, satt til begynnelsen av desember, er blitt utsatt. Likevel er det lite som tyder på at østerrikernes ønske ikke imøtekommes.

– Så langt har det ikke kommet noen motforestillinger, sier Andersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

I dag markerer nordkoreanere over hele landet denne mannen
00:51
Publisert: